Як писати твір на лінгвістичну тему

Як писати твір на лінгвістичну тему

Твір на лінгвістичну тему досить часте завдання в 7-9 класах середньої школи. Його основне призначення навчити школярів створювати тексти-міркування, удосконалити їх грамотність листи і закріпити вміння користуватися орфограммами. Для позитивної оцінки будь-яке твір на лінгвістичну тему повинно відповідати ряду вимог і бути написано за певним алгоритмом.

Інструкція

  1. У першу чергу, писати твір треба тільки науковим чи публіцистичним стилем. Не допускається явного прояву емоцій в тексті або апелювання до почуттів читача. Твір має бути написано саме у формі міркування і містити або доказ точки зору автора, або аргументоване спростування запропонованого висловлювання.
  2. Будь навчальний твір має мати чітку структуру, що включає вступ (зачин), основну частину і висновок. Тому перш ніж приступати до написання самого тексту, розумно скласти попередній план. Це дозволить витримати сувору логіку розповіді. Стосовно до твору на лінгвістичну тему текст повинен містити основну тезу, аргументи на його підтримку і висновки, зроблені на основі наведених доказів.
  3. Теза твори повинен формулюватися на основі заданої теми і утримувати її ключові слова або виразу. Наприклад, якщо задана тема «Навіщо потрібні розділові знаки в письмовій мові», то тезу можна формулювати як у вигляді твердження: «Знаки пунктуації в письмовій мові служать для розділення тексту на смислові фрагменти, що полегшують розуміння читача». Так і від протилежного: «Текст з відсутніми знаками пунктуації, важкий для сприйняття і може містити велику кількість двозначностей:« Стратити не можна помилувати ».
  4. Основна частина твору на лінгвістичну тему обов’язково повинна містити приклади. Прикладів треба використовувати не менше двох і супроводити їх коментарями, що пояснюють точку зору автора.
  5. У Висновку повинен бути зроблений висновок, що підтверджує початковий тезу. Добре, якщо одночасно висновок буде відображати позицію автора. Перед тим як переписати остаточний варіант на чистовик, текст слід ще раз перечитати і виправити. Написання слів, що викликають сумніви, необхідно перевірити за словником.