Як писати твір-відгук

Як писати твір-відгук

На уроках літератури вчителі використовують різноманітні види творів. Одним з них є твір-відгук, яке спрямоване на розуміння художнього тексту з емоційної точки зору. Цей вид роботи дозволяє формувати в учнів уміння давати оціночне судження твору. Але для школярів написання оглядів викликає труднощі. Який послідовності дотримуватися в даному випадку?

Інструкція

  1. Розкажіть про ваші читацьких пристрастях (твори якого жанру вам подобаються). Напишіть, як познайомилися з твором, якому присвячено твір, що привернуло в процесі читання. Сформулюйте тезу, де коротко відобразіть ставлення до тексту (сподобалося / не сподобалося).
  2. Визначте актуальність теми та проблем, піднятих автором у творі. Наприклад, у повісті «Прощання з Матьорою» В. Распутін розглядає тему села, її загибель і переживання головної героїні.
  3. Зробіть короткий огляд найбільш важливих епізодів твору, відзначте їх значимість у розкритті теми. Багато учнів тут роблять помилку, переказуючи художній текст.
  4. Охарактеризуйте персонажі, дайте оцінку їх поведінки в різних подіях твору з моральної позиції, відзначте важливість участі в зображуваних подіях, а також розгляньте взаємини героїв. Напишіть, з якою метою ці людські типи (характери) введені в систему персонажів. Розкажіть про ваше ставлення до них і їх долям. Використовуйте синоніми, щоб уникнути повторень. Наприклад: сподобатися, справити незабутнє враження, привернути увагу, запам’ятатися; цікавий, захоплюючий, цікавий; описувати, малювати, описувати; зображати, розповідати про …, вводити в …, знайомити з …, показувати і т.д.
  5. Зробіть висновки: які почуття і думки виникли у зв’язку з прочитаним, ваша життєва позиція з приводу викладеної в творі ситуації.
  6. Узагальніть аргументи і висновки, зіставте цей твір з іншими текстами того ж автора й аналогічними текстами письменників тієї ж епохи, виявите місце і значимість у суспільному житті. Вкажіть, продовжите чи знайомство з творчістю цього письменника. Відгук можна закінчити будь-якої проханням або зверненням до читачів.