Як писати відгук на автореферат


 

Відгук на автореферат кандидатської чи докторської дисертації може написати будь-яка людина, у якого вже є вчений ступінь. Однак до розгляду на Вищій атестаційній комісії приймаються тільки відгуки представників освітніх установ і організацій, чия діяльність безпосередньо пов’язана зі спеціалізацією здобувача.Інструкція

 1. Читайте авторефератом дисертації. Відразу відзначте переваги і недоліки роботи. Навіть якщо ви збираєтеся написати негативний відгук, критика повинна бути конструктивною і доказової.
 2. Оформіть заголовок. Слово «Відгук» розташуйте по центру сторінки, вгорі. Далі напишіть: «на автореферат дисертації …». У наступному рядку вкажіть прізвище, ім’я та по батькові здобувача. Натисніть Enter. Вкажіть тему дисертації. Ще раз натисніть Enter. Напишіть: «на здобуття наукового ступеня …». В останньому рядку заголовка вкажіть спеціальність. Після цього виберіть у меню Word у вкладці «Абзац» пункт «Вирівнювання по лівому краю» або «Вирівнювання по ширині». Відступіть 2 рядки від заголовка і починайте писати відгук. Стандартний обсяг — від 0,5 до 2 сторінок формату A4 (шрифт Times New Roman, 12 пт, 1 інтервал).
 3. Оцініть ступінь важливості дослідження для вирішення сучасних наукових, практичних та методологічних завдань. Визначте, чи буде цікава фахівцям і неспеціалістам обрана здобувачем тема. Напишіть, викликає або не викликає сумнівів актуальність заявленої проблеми.
 4. Визначте, в чому полягає наукова новизна роботи по відношенню до аналогічних праць в цій галузі. Оцініть запропоновану автором дисертації методику розгляду проблеми. Напишіть про те, наскільки вона логічно обгрунтована. Вкажіть, яким чином претендент використовував уже відомі методи для отримання результатів дослідження.
 5. Оцініть повноту і достовірність матеріалів, зібраних в ході проведення наукових експериментів. Напишіть про те, яким чином теоретичні положення, розглянуті автором в огляді літератури та в дослідницькій частині, були застосовані ним на практиці. Наведіть приклади того, як саме він використовує традиційні й інноваційні методи. Вкажіть, відповідають або не відповідають отримані здобувачем дані існуючим положенням фундаментальних і практичних дисциплін.
 6. Напишіть про переваги роботи. Оцініть значимість для науки і практики результатів дослідження, експериментальної та методологічної бази. Визначте рівень професіоналізму претендента. Якщо автор вводить в обіг якісь поняття і формулювання, вкажіть, наскільки коректно він це робить. Окремо оціните структуру і наочність роботи.
 7. Напишіть про недоліки роботи. До них можуть бути віднесені:

  — незавершеність проведених досліджень;
  - Неповнота доказової бази;
  - Некоректність формулювань і визначень;
  - Ігнорування традиційних і новітніх досліджень в даній області;
  - Структурні недоробки і т.п.


 8. Вкажіть, чи відображаються наведені вами зауваження на науковій цінності досліджень та роботи в цілому. Якщо вони носять тільки рекомендаційний характер, напишіть про це. Можливо, що при підготовці доповіді, репрезентованої до захисту, автор постарається їх врахувати.
 9. Сформулюйте висновки. Вкажіть:

  — чи є робота самостійним і повноцінним науковою працею;
  - Чи відображені в авторефераті всі етапи проведених досліджень;
  - Чи є в роботі достатньо даних для обгрунтування висунутої гіпотези;
  - Чи присутні необхідні пояснення (у тому числі графіки, таблиці, малюнки);
  - Наведені чи в авторефераті результати досліджень, які можна кваліфікувати як обгрунтовані наукові, практичні та методологічні розробки;
  - Чи відповідає дисертація всім вимогам Положення про порядок присудження наукових ступенів, прийнятого ВАК при Міносвіти РФ;
  - Чи заслуговує претендент присудження йому вченого ступеня.


 10. Вкажіть свої ім’я, прізвище та по батькові, вчений ступінь і звання, місце роботи. Роздрукуйте відгук в 2-х примірниках. Якщо ви писали його від імені організації чи установи, зверніться до керівництва для того щоб поставити печатку. Крім того, ваша підпис повинна бути завірена і начальником відділу кадрів.