Як писати відгук по вірша

Як писати відгук по вірша

Людині властиво ділитися своїми думками та враженнями, викликаними прочитаними книжками. Іноді одна і та ж книга справляє на різних читачів протилежне враження. Відгук — це і є обмін враженнями про книгу, вираз свого ставлення до створених автором образів.

Інструкція

 1. Виберете одну з цілей вашого відгуку:

  1) привернути увагу до вірша, вплинути на думку інших людей, посперечатися з приводу оцінки художніх образів;

  2) бажання поділитися враженням про прочитане з людьми, які знаходяться далеко;

  3) прагнення розібратися в прочитаному.

         Залежно від обраної мети виберете жанр відкликання. Це може бути стаття, лист, есе.

         Відгук завжди передбачає слухачів, співрозмовників. Це можуть бути друзі, вчитель, бібліотекар, широка аудиторія. Від того, до кого ви звертаєтеся, залежить і форма відкликання, і зміст.

         Продумайте назву свого твору. Хоча слово «відгук» вже може стати названіем.Вместе з тим робота може мати й інший заголовок: «Вірш, який зворушило», «Запрошення до роздумів», «Уроки кохання».
 2. Підберіть матеріал і розташуйте його в залежності від будови твору. Майте на увазі: відгук складається з двох основних частин. У першій частині висловлюється думка про те, сподобалося чи не сподобалося вірш. У другій частині обгрунтовується, аргументується висловлена ​​оцінка. Чіткої межі між частинами немає.

         Обов’язково включите в свою роботу свою думку про те, як автор ставиться до зображуваних ліричним образам. Оцініть, в чому особливості її сприйняття, в чому новаторство у створенні вірша.

         Аналіз художніх особливостей вірші в середніх класах може бути відсутнім. Але старшокласники повинні включати в свою роботу елементи аналізу вірші. Літературознавство пропонує декілька варіантів аналізу. Для створення відкликання не варто працювати над всіма пунктами. Виберете тільки ті, які вам допоможуть підібрати необхідні аргументи.

         Ось приблизний план аналізу вірші.

            1. Назва.

            2. Дата написання.

            3. Реально-біографічний і фактичний матеріал.

            4. Жанрове своєрідність.

            5. Ідейний зміст: а) провідна тема, б) основна думка, в) емоційне забарвлення почуттів, г) зовнішнє враження і внутрішня реакція на нього.

            6. Інтерпретація вірша.

            7. Структура вірша: а) основні образи; б) образотворчі засоби (епітети, метафори, алегорія, порівняння, гіпербола, Літота, іронія, сарказм), в) синтаксичні фігури (повтор, антитеза, анафора, епіфора, інверсія), г) звукопис ( алітерація, асонанс), д) віршований розмір, рима, способи римування, е) строфіка (двовірш, тривірш, п’ятивірш, катрен, октіва, сонет).
 3. Щоб правильно інтерпретувати вірш, подумайте, що ховається за словами поета. Виділіть ключові слова, подумайте над їх прихованим змістом. Стислий слово стає концентрованим, багатозначним. С. Я. Маршак говорив: «Як Попелюшка, одягнена в сукню, яку їй подарувала фея, просте звичайне слово перетворюється в руках поета». Виглядати це може приблизно так.

                        Неначе внутрішність собору -

                        Простір землі, і через вікно

                        Далекий відгомін хору

                        Мені чути іноді дано.

                                Пастернак. Коли розгуляється

          Читаючи вірш, я представляю залиту сонцем землю, чисту далечінь крізь прозору листя. Вдалині — маленьку церкву з маківками: цибулинками і колоколенки, Здається, що зі стін дивляться лики святих, навіть не зі стін, а з висоти. Та й церква — бачення, міраж. Щось нереальне, примарне, яке йде в нескінченну далечінь, так і нерозгадану ні вченими, ні філософами. Поет вловив гармонійний зв’язок між Богом, Природою і Людиною. Його ліричний герой щирий у своїх почуттях. Хіба можна без віри, для красногословца торкнутися самого святого: таїнства молитви. Тому і тремтіння, і сльози счастьяПастернак — чарівник. Поезія за його велінням вміщує і мазок художника, і звук музиканта. Придивіться і прислухайтеся до цього вірша, і вам відкриється новий лик поезії.
 4. Особливість лірики полягає в тому, що вона зосереджена передусім на внутрішньому світі людини. У ній відсутній опис подій. Внутрішній сенс потрібно розуміти через емоційність. До того ж ліричний вірш безсюжетної.

         Саме тому велику роль відіграє асоціативне мислення. Для аргументації використовуйте твори інших авторів і проводите порівняльний аналіз. Звертайтеся до творів живопису та музики. Наприклад, якщо ви пишете відгук на вірш Блоку «Незнайомка», використовуйте картини з однойменною назвою Крамського і Глазунова.
 5. Закінчуючи роботу над відкликанням, перевірте, чи достатньо у вас аргументів, чи немає непотрібного, стороннього матеріалу. Відредагуйте своє мовлення. Не забувайте, що ваша робота написаний у публіцистичному стилі, тому повинна бути емоційною і яскравою. Вона повинна впливати на ваших слухачів. Використовуйте для цього у своєму творі пропозиції різні за будовою. Доречні будуть градація, інверсія, Полісиндетон, називние і безособові пропозиції.

Зверніть увагу

Не збивайтеся на переказ вірші.

Корисні поради

Перш ніж писати відгук, уважно кілька разів прочитайте вірш. Розставте всі паузи, визначте роль авторських розділових знаків.