Як писати вірші

Як писати вірші

Бажання висловити свої думки і почуття часом реалізується в написанні віршів. Але якщо деякі люди обдаровані талантом складати римовані твори легко, то інші змушені ретельно обдумувати кожне слово. Хоча бажання творити від цього не зникає.

Інструкція

Талановиті ви чи ні, але ваші вірші повинні підкорятися законам стандартним — бути ритмічними і римованими, звичайно, якщо мова не йде про білих віршах, в яких, до слова, теж є свій ритм. Незважаючи на те, що багато обдаровані люди пишуть вірші і без знання теорії, все-таки корисно вивчити основні поетичні прийоми, стежки і розміри.

Писати вірші правильно, звичайно, можна. Але для цього як мінімум треба зрозуміти основні принципи побудови ритму і римування рядків. Так, рима — це однакове звучання останніх складів рядків. Вона може бути присутнім у двох, що йдуть підряд рядках, а також через рядок.

Ритм — поняття, з одного боку, досить ясна, але з іншого — у віршуванні ритмів багато, розібратися в них непросто. Головне — зрозуміти систематичність розташування наголосів.

Основні принципи ритмічності

Щоб писати вірші, необхідно відчувати їх ритм. Перечитайте будь-яке вірш — ви зрозумієте, про що йде мова. Ритм виникає в результаті певного розташування ударних і ненаголошених складів у рядку. Так, розрізняють двостопний і тристопний розміри (дводольні та тридольний, тобто ритм, що складається з двох або трьох складів).

Не вдаючись у подробиці типів розмірів, слід побачити, як саме створюється ритм у вірші. Для цього візьміть будь-який приклад і розбийте його на склади, як тут: «Мій дя-дя са-мих кість-них пра-вил …» (Пушкін А.С., «Євгеній Онєгін»). Тепер розставте наголосу, у вас вийде схема: _ ‘/ _’ / _ ‘і т.д. Як ви бачите, в даному прикладі ритм створюють два склади, другий з яких під наголосом.

Аналогічні приклади можна знайти з ритмом у три склади та наголосом на один з них. Але основне правило полягає в тому, що наголос падає на певний по порядку склад. Звичайно, не потрібно підбирати тільки короткі слова, щоб відповідати порядку ударних буквосполучень. Довгі слова не заважають побудові ритму, головне — щоб їх ударний склад потрапляв в загальну схему.

Інші правила написання віршів

Розібравшись з ритмом і римою, ви зможете писати вірші правильно. Але залишається ще один, важливий чинник — емоційність. Навіть один чотиривірш — це продукт творчості автора, в якому має бути присутня душа поета. Вірші покликані відобразити почуття, переживання, досвід автора. Вони стають способом його самовираження.