Як писати висновок у курсових роботах

Як писати висновок у курсових роботах

Підготовка курсових проектів — важливий компонент навчальної роботи студента, з яким він стикається на кожному курсі. У курсовій роботі учень повинен продемонструвати своє вміння працювати з науковим і практичним матеріалом, обробляти інформацію і робити самостійні висновки. Як правило, найбільш складним для написання виявляється висновок курсової роботи, оскільки воно має не тільки містити висновки всієї роботи, але й відповідати певним встановленим вимогам.

Інструкція

  1. Щоб успішно впоратися з цією частиною курсового проекту, потрібно дотримуватися ряду правил. Висновок пишеться після повного завершення всіх інших частин курсової роботи, щоб у нього могли увійти викладені в них висновки. Обсяг висновку повинен бути від 2 до 5 друкованих аркушів, але не більше того.
  2. Основна вимога до висновку, — його чітка структурованість. Це означає, що всі викладені висновки повинні бути пронумеровані, послідовні і логічні. Не слід прагнути написати дуже велику кількість пунктів, щоб не перевантажити текст і не внести плутанину.
  3. На початку ув’язнення ще раз уточнюється основна тема, яка повинна була бути вивчена в процесі написання роботи. Наступні пункти демонструють її розкриття та висновки, зроблені на основі проаналізованого матеріалу. Зазвичай структура укладання курсової роботи відповідає структурі її основної частини. Тобто якщо в роботі є два розділи, що містять по три параграфа кожна, то на закінчення виносяться шість основних висновків.
  4. Якщо робота крім теоретичної складової включає практичну частину, якесь дослідження, проведене безпосередньо самим студентом, то результати, отримані в ході дослідження, викладаються у висновку після всіх теоретичних висновків. Важливо пам’ятати, що висновок не повинен містити в собі докладних розрахунків, доказів або ланцюжків логічних умовиводів. Це все входить у зміст самих розділів основної частини. Думки, викладені у висновку, повинні бути тезовим і короткими.
  5. У висновку хорошою курсової роботи завжди повинна бути відображена власна позиція автора роботи. Усі висновки висновки мають бути сформульовані коротко, лаконічно й об’єктивно, тобто не містити емоційної оцінки. Висновок курсової повинен бути цілісним і підводити підсумок всієї роботи, надавати їй завершеність.