Як писати висновок в дипломі

Як писати висновок в дипломі

Ви написали основний текст дипломної роботи і тепер повинні сформулювати основні висновки дослідження. Ці кілька сторінок, іменованих «висновком», даються дуже нелегко. Адже саме тут потрібно представити квінтесенцію всього вашого багатосторінкової (і багатостраждальної) роботи, найважливіші та найцікавіші її результати.

Інструкція

  1. При написанні висновків до дипломної роботи орієнтуйтеся на 2-4 сторінки — такий звичайний обсяг ув’язнення. Висновки краще писати не «суцільним» текстом, а структурувати по пунктах (не менше трьох), пункти пронумерувати. Візуально і змістовно це додає велику чіткість узагальнюючим формулювань. Добре структуроване висновок послужить прекрасною основою для доповіді, з яким ви виступите на захист своєї дипломної роботи.
  2. Зіставте висновки дипломного дослідження з його загальним планом, який зазвичай передбачає три частини: теоретичну, емпіричну і рекомендаційну. Відповідно, і результати, представлені в ув’язненні, умовно можна поділити на три блоки. У підсумку в ув’язненні у вас вийде, наприклад, сім пунктів: пара висновків з теоретичної чолі, три пункти за результатами емпіричного дослідження, один пункт — практичні рекомендації, ще один — опис перспектив подальшого вивчення даної проблеми.
  3. Відповідь на питання «що саме потрібно включити у висновки» буде ще більш простий, якщо ви звернетеся до завдань і гіпотез свого дослідження, позначеним у вступі до дипломної роботи. Все, про що ви писали в майбутньому часі («дати визначення», «виявити», «провести порівняльний аналіз» і т.д.) переводите в дієслова минулого часу, розкриваючи сам результат («Мережева журналістика була визначена як …», « ми виявили наступні типи Інтернет-аудиторії … »,« порівняльний аналіз аудиторій друкованих та Інтернет-видань показав, що … »).
  4. Намагайтеся викласти результати дипломної роботи в ясною, чіткою і лаконічній формі. Не перевантажуйте висновок деталями, цитатами, прикладами, цифрами та іменами без необхідності — все це повинно бути в основному тексті дипломної роботи. У висновку потрібно показати, чи досягнута мета дослідження, чи підтвердилися початкові гіпотези, що вдалося зрозуміти, виявити і зробити в ході вирішення поставлених завдань. Як і в інших розділах диплома, науковий стиль тут потребує використання безособових конструкцій («було виявлено», «були розроблені»).

Зверніть увагу

Висновки до дипломної роботи повинні свідчити не тільки про її теоретичної чи практичної значущості, а й про високий рівень вашої грамотності та дослідницької культури.