Як писати введення до курсової роботи

Як писати введення до курсової роботи

Кожному студенту в період навчання належить зіткнутися з курсовою роботою. Зазвичай вона виконується протягом семестру або року. Складається вона з декількох частин, першою з яких є введення. Написати курсову роботу нелегко, але ще важче буває скласти введення.

Інструкція

  1. Введення являє собою невеликий вступний текст до вашої роботи. Зазвичай воно займає не більше двох сторінок. Ви повинні вказати предмет і об’єкт вашого дослідження, актуальність вирішення проблеми дослідженою у вашій роботі. Можна коротко ознайомити з використаною літературою. Викладіть структуру роботи. Також варто вказати чому ви вибрали саме цю тему.
  2. Приступайте до опису предмета і об’єкта вашої роботи. Пам’ятайте, що об’єкт є загальним по відношенню до предмета. Об’єкт — це те, що ви вивчаєте у своєму дослідженні. Предмет ж більш конкретний. Наприклад, в курсовій роботі «Система цивільного права» об’єктом дослідження буде громадянське право, а предметом — власне система відносин, що випливають з цивільних правовідносин.
  3. Позначте актуальність вашої роботи. Паралельно пишіть про свій вибір. Розповідаючи, чому ви вибрали саме цю тему для дослідження, ви будете автоматично підкреслювати її актуальність. Можна привести невелику історичну довідку по темі дослідження, якщо вона доречна. Це допоможе вам провести певну спадкоємність. Також це можна винести в окрему главу курсової роботи.
  4. Складіть список літератури. Це необхідно для написання не тільки роботи, а й введення. Опишіть кілька джерел, які ви збираєтеся використовувати. Поясніть коротко свій вибір.