Як писати введення

Як писати введення

Введення будь-якої роботи — найважливіша її частина. Саме на введення найбільше уваги звертають викладачі, а найчастіше тільки його й читають. Тому дуже важливо правильно і грамотно написати вступну частину наукової студентської роботи.

Інструкція

  1. Перш ніж приступити до написання введення, необхідно підібрати літературу по темі дослідження. Це можуть бути нормативно-правові акти, навчальні посібники, монографії, статті в періодичних виданнях, інтернет-ресурси, різні документи. Матеріали необхідно докладно вивчити, виділивши найбільш цікаві для вашої тематики розділи.
  2. Чітко визначте об’єкт і предмет дослідження. Під об’єктом розуміють все те, що підлягає вивченню. Предмет кілька вже, він є оной з граней об’єкта і, як правило, полягає у назві курсової роботи.
  3. Розкрийте у введенні актуальність теми дослідження. Вона проявляється у значущості досліджуваної проблематики для держави чи бізнесу, існування невідповідності між ідеальним станом і реальністю.
  4. Сформулюйте мету дослідження — кінцевий результат, до якого ви повинні прийти в результаті написання роботи.
  5. Опишіть завдання, завдяки рішенням яких ви зможете досягти поставленої мети. Вони, як правило, починаються дієсловами типу «сформулювати», «вивчити», «скласти» і т.п.
  6. Напишіть, наскільки вивчена тема вашого дослідження, коротко розкажіть, які думки висловлюють різні автори з вашої проблематики.
  7. Опишіть, які нові думки ви висловили в своєму дослідженні, як його результати можна застосувати, таким чином ви розкриєте наукову новизну і практичну значимість роботи.
  8. Коли всі структурні елементи введення будуть вами написані, перечитайте текст, виправте лексичні, граматичні, синтаксичні, пунктуаційні помилки.

Корисні поради

Введення найкраще перевірити після того, як робота буде написана повністю. Адже в процесі написання основної її частини деякі думки можуть видозмінитися.