Як писати звіт по педагогічній практиці

Як писати звіт по педагогічній практиці

Навчання в педагогічному вузі, як і в будь-якому іншому, закінчується захистом випускної кваліфікаційної роботи та отриманням диплома. Проте написання ВКР без проходження переддипломної педагогічної практики неможливо. По її завершенні потрібно написати і здати в навчальну частину звіт.

Вам знадобиться

- Педагогічний щоденник;
- Робочий зошит;
- Характеристика на студента;
- Характеристика на клас;
- Характеристика на 1-го учня.

Інструкція

  1. Оформіть титульний лист. На ньому, крім ваших даних, має бути вказано ім’я керівника практики і вчителі, у якого ви її проходили.
  2. Напишіть короткий аналіз практиці, протягом якого постарайтеся відповісти на ряд основних питань. Що нового для себе ви дізналися на практиці. Чи складно було встановити контакт з учнями. Чи були моменти в процесі практики, що викликали утруднення. Як ви виходили з ситуації, що склалася. Чи була надана якась допомога учителем: якщо так, то як саме. Висловіть свої побажання щодо можливої ​​організації практики.
  3. Прикладіть педагогічний щоденник. Його необхідно було вести протягом всієї практики, відзначаючи в ньому результати спостережень за експериментальним класом, аналізу навчально-виховної діяльності учнів. Проте одним з основних пунктів є збір даних, необхідних для написання практичної частини випускної кваліфікаційної роботи.
  4. Складіть характеристики всього класу і одного обраного вами учня.
  5. Прикладіть «Робочу зошит». Цей документ являє собою своєрідний щоденник, в якому ви повинні були конспектувати всі уроки, що проводяться на практиці. Саме на основі цих даних і пишеться головний текст звіту з практики.
  6. Прикладіть свою характеристику, яку повинен скласти на вас вчитель, в чиєму класі ви проходили практику. Цей документ обов’язково повинен бути завірений печаткою директора школи.
  7. Здайте звіт по педагогічній практиці не пізніше 10 денного терміну з дня її закінчення.

Зверніть увагу

Якщо ви проходили практику за місцем проживання, яким не є місто, де розташований університет, то крім всієї вищеописаної документації необхідно надати плани-конспекти всіх проведених уроків та позакласних заходів.