Як писати звіт по психології

Як писати звіт по психології

Навчання на факультеті психології, як і в будь-якому вузі, закінчується захистом випускної роботи та отриманням диплома. Однак її написання без проходження переддипломної практики психологічної неможливо. Після завершення практики необхідно написати звіт і здати його в навчальну частину.

Інструкція

  1. Для початку оформите титульний лист. Крім ваших даних на ньому вкажіть ім’я вчителя, у якого ви проходили практику, і ім’я керівника.
  2. Напишіть короткий аналіз практики, в якому дайте відповідь на ряд основних питань (що нового на практиці ви дізналися для себе, чи складно було з учнями встановити контакт, які моменти були в процесі практики, які викликали труднощі, і як ви виходили з подібних ситуацій, допомагав Чи вам вчитель, якщо так, то яка саме). Також з можливої ​​організації практики висловіть свої побажання.
  3. Прикладіть психологічний щоденник, який ви повинні були вести протягом усієї практики, відзначати в ньому результати спостережень за учнями — аналізу діяльності класу. Збір даних є одним з основних пунктів, який необхідний для написання практичної частини класифікаційної роботи.
  4. Складіть характеристику як одного учня, так і всього класу.
  5. Прикладіть вашу робочу зошит. Цей документ — своєрідний щоденник. У ньому ви повинні бути всі законспектовані уроки, які наводяться на практиці. Головний текст звіту по психологічній практиці пишеться саме на основі даних, написаних в робочому зошиті.
  6. Учитель повинен скласти на вас характеристику, яку ви повинні докласти до випускної роботи. Цей документ директор школи повинен обов’язково завірити печаткою, інакше довідка буде вважатися недійсною.
  7. Звіт по психологічній практиці здайте не пізніше десятиденного строку з дня її закінчення.
  8. У тому випадку, якщо ви проходили психологічну практику за місцем проживання в місті, в якому не розташований навчальний заклад, то крім всіх необхідних документів, які описані вище, вам потрібно надати плани-конспекти всіх позакласних заходів та проведених уроків.