Як писати звіти в школі

Як писати звіти в школі

Нерідко шкільні вчителі скаржаться на те, що їх завантажують не тільки власне педагогічною роботою, а й складанням численних планів, методичних рекомендацій, посібників, звітів про виконану діяльності. Останнє зазвичай здається вчителям найбільш складним завданням, оскільки передбачає наявність умінь і навичок, що далеко виходять за рамки знання того чи іншого предмета.

Інструкція

  1. У першу чергу, розберемося, що представляє із себе звіт. Звіт — це документ, що містить зведені воєдино дані про проведену роботу: він описує поставлені перед педагогічним колективом проблеми, процес їх вирішення і, звичайно ж, результати виконаної роботи.
  2. Розрізняються два види звітів: перший з них — проміжний, другий — підсумковий. Що стосується проміжних звітів, то вони містять результати окремих, визначених у плані, етапів роботи. Проміжний звіт повинен включати в себе, перш за все, загальні відомості про школу (навчальному закладі), назва району (регіону), назва навчального закладу, телефон, адреса, e-mail — всю необхідну контактну інформацію, а також відомості про наукове і адміністративне керівництво .
  3. Безпосереднє зміст звіту розкриває тему роботи, її цілі, вказує конкретну назву етапу, а саме — розкриває, чи знаходиться та чи інша поставлена ​​проблема на етапі проектування, виконання або узагальнення.
  4. Автори звіту також повинні позначити основні завдання всіх етапів і дати коротку характеристику результатів виконаної роботи. Не варто забувати і про те, що в звіті слід згадати нормативні правові, навчально-програмні і (або) науково-методичні документи, методичні посібники, статті та рецензії.
  5. Другий підвид звіту — підсумковий (заключний) звіт, він завершує весь цикл експериментальної роботи. Структура підсумкового звіту може бути не настільки чіткою, як у проміжного звіту, і це цілком логічно, адже вона повинна безпосередньо випливати з проведеної роботи, отже, безпосередньо залежить саме від неї, а не від будь-яких абстрактних існуючих норм. Якщо навчальний експеримент в освітньому закладі був чітко спланований, і проводилася реальна робота з його реалізації, то написання звіту не повинно скласти великих труднощів. Це діяльність, що включає елемент творчості, що приносить радість від усвідомлення високих результатів роботи.
  6. Поставлена ​​в звіті проблема повинна бути повністю розкрита, але, в той же час, інформація по шляхах її вирішення не повинна бути надмірною. Немає сенсу намагатися збільшити розмір звіту за допомогою синонімічних конструкцій, однорідних членів речення, повторів однієї і тієї ж інформації. Принцип розумної достатності, яка визначається ні чим іншим як проблемою дослідження, — ось що має лягти в основу написання звіту.
  7. Існує якесь середнє арифметичне для обсягу роботи: 8-10 сторінок за проміжними звітами (стандартним 14 шрифтом з полуторним інтервалом), за підсумковими звітами обсяг може досягати 100 сторінок.
  8. До основних розділів звіту відносяться титульний лист, список виконавців, реферат, короткий зміст, основні терміни та визначення, необхідні позначення і список скорочень. Далі, як у будь-літературній праці, слід трехчастная структура: вступ, основна частина, висновок.
  9. У кінці звіту повинен бути присутнім список використаної літератури і бажано — додатки. Сучасні звіти крім перерахованих пунктів часто містять презентацію.

Корисні поради

Відповідальність за достовірність представлених в звіті даних несуть керівник проекту від навчального закладу та затверджений науковий керівник (консультант від курирує діяльність школи організації).