Як планувати рентабельність

Як планувати рентабельність

Рентабельність має на увазі під собою економічний показник ефективності виробництва, яке відбувається на підприємстві і який комплексно може відобразити результат застосування матеріальних, грошових, а також трудових ресурсів.

Інструкція

  1. Знайдіть плановану рентабельність за такою формулою: планований прибуток розділіть на собівартість продукції і помножте на 100%.
  2. Встановіть зв’язок між розміром прибутку і значенням вкладеного капіталу. У цьому випадку показник рентабельності використовуйте в діяльності прогнозування прибутку. При цьому зіставте очікуваний прибуток між фактичними та планованими (очікуваними) інвестиціями.
  3. Порахуйте плановану загальну рентабельність об’єднань у вигляді відношення планованої балансового прибутку до середньорічної планованої вартості всіх основних виробничих фондів плюс нормованих оборотних коштів.
  4. Визначте фактичну загальну рентабельність у формі балансового прибутку по відношенню до середньорічної фактичної вартості значення основних виробничих фондів, а також оборотних нормованих засобів, які не були прокредитовані банком.
  5. У свою чергу, фактичні залишки оборотних коштів нормованих встановлюються у розрахунку з їх залишків по балансу за вирахуванням суми заборгованості постачальникам за платіжними акцептованим вимогами, термін виплати яких ще не настав, і іншим постачальникам — за всім не отфактурованним поставкам.
  6. Знайдіть рівень планованої рентабельності, який залежить від величини прибутку і від обсягу фондів виробництва. Розрахункова рентабельність на увазі під собою відношення суми балансового прибутку за мінусом оплати виробничих фондів, фіксованих платежів, прибутку, спрямованої на цільове призначення і відсотків за банківські кредити.
  7. Визначте показник планованої рентабельності по конкретним виробам, який відображає ефективність витрат уречевленої та живої праці на виробництво товарів. Наприклад, в машинобудуванні або інших обробних сферах промисловості плановану рентабельність визначають як співвідношення планованого прибутку до значення собівартості за мінусом вартості використаного палива, сировини, енергії, матеріалів і комплектуючих виробів.