Як платити податок на прибуток

Як платити податок на прибуток

За законом податок на прибуток зобов’язані платити російські та іноземні організації за деякими винятками. Відповідно, кожен власник бізнесу має зобов’язання перед державою платити податок на прибуток. Як розрахувати суму податку?

Інструкція

 1. Об’єкт оподаткування з податку на прибуток — величина отриманих доходів, зменшена на величину зроблених витрат. Така формула розрахунку податку на прибуток для російських компаній. Іноземні компанії платять податок на прибуток з величини доходів, отриманих через свої постійні представництва в Росії, зменшених на величину витрат. Якщо іноземна організація не має постійного представництва в Росії, то вона платить податок на прибуток з доходів, отриманих від джерел у Росії (наприклад, нерухомість).
 2. Доходи поділяються на реалізаційні і позареалізаційні. До перших відносяться виручка від реалізації товарів і послуг, майнових прав. До других — доходи, отримані від різниці курсів валют, здачі нерухомості в оренду та ін Витрати визначаються Податковим кодексом як «економічно виправдані витрати». Вони повинні бути підтверджені документами. Витрати, як і доходи, діляться на реалізаційні і позареалізаційні, принцип їх поділу такою ж.
 3. Важливим для розрахунку податку на прибуток є поняття амортизується майна. Це будь-яке майно, яке належить компанії на праві власності, з терміном використання більше року, вартість якого перевищує 40000 рублів і зменшується шляхом нарахування амортизації. Наприклад, це медичне обладнання. Амортизується майно розподіляється по певним групам для розрахунку амортизації. Для кожної групи існують свої коефіцієнти, що встановлюються законом. Амортизація відноситься до витрат і, відповідно, вираховується з доходів для визначення податкової бази.
 4. Ставка податку на прибуток становить 20%. Для деяких компаній може встановлюватися особлива, пільгова ставка. Це стосується компаній — резидентів особливої ​​економічної зони Росії. Іноземні організації, що не мають постійних представництв в Росії, платять податок на прибуток за ставкою 10% при здійсненні міжнародних перевезень у разі утримання транспортних засобів. У всіх інших випадках вони до них застосовується та ж ставка, що і для російських компаній — 20%. Для окремих видів прибутку закон встановлює окремі податкові ставки. Наприклад, за доходами у вигляді дивідендів така ставка буде становити 9%.
 5. Податковий період з податку на прибуток — один календарний рік. Звітні періоди для компаній — перший квартал року, шість місяців (півріччя) і дев’ять місяців. Після закінчення кожного звітного податкового періоду або платник податку повинен подати декларацію в податкові органи. Платник податків розраховує величину податку на прибуток самостійно.
 6. У загальному і цілому, сума податку на прибуток — це твір оподатковуваного прибутку та податкової ставки. Оподатковуваний прибуток, відповідно, дорівнює різниці між оподатковуваними доходами і витратами оподатковуваними. Якщо компанія несе збитки за попередній податковий період, то вони теж віднімаються з оподатковуваного прибутку. Наведемо приклад:

  виручка компанії від продажу товару склала 1 000 000 рублів (після вирахування податку на додану вартість). Це її дохід.

  Витрати: зарплата співробітникам — 200 000 руб., Амортизація — 50 000 руб., Кошти на покупку сировини для виробництва продукції — 300 000 руб. Всього 550 000 руб.

  Податкова база: 1 000 000 — 550 000 = 450 000 руб.

  Сума податку на прибуток: 450 000 х 20% = 90 000 руб.