Як побудувати горизонталь


 

Горизонталі — Изогипс (лінії однакових висот) — лінії, які з’єднують на земній поверхні точки, що мають однакові позначки по висоті. Побудова горизонталей використовують для складання топографічних і географічних карт. Горизонталі будуються на основі вимірів теодолітами. Місця виходу січних площин назовні проектується на горизонтальну площину.Інструкція

 1. У нашій країні існують різні масштаби для побудови перерізів між горизонталями. У деяких випадках для більш точного опису складного рельєфу місцевості використовують горизонталі з довільним перерізом. На картах горизонталі викреслюють червоно-коричневою або червоною тушшю.
      
 2. Уровенной поверхнею для відліку горизонталей в Росії вважається нуль Кронштадтського футштока. Саме від неї йде відлік горизонталей, що дає можливість з’єднати між собою окремі плани і карти, складені різними організаціями.
  Горизонталями визначають не тільки земний рельєф, а й рельєф водних басейнів. Ізобати (водні горизонталі) з’єднують точки з однаковою глибиною.
      
 3. Для позначення рельєфу на картах використовуються загальні умовні знаки, які бувають контурні (масштабні), внемасштабние і пояснювальні. Крім того, існують ще додаткові елементи, супутні умовним знакам. До них відносяться всілякі написи, назви річок, міст, кольорове оформлення карт.
      
 4. Для складання будівельних креслень і планів існують спеціальні умовні знаки, передбачені діючими СНіПами.
      
 5. Побудувати горизонталь на плані між двома точками можна двома способами: графічним і аналітичним. Для графічного побудови горизонталі на плані візьміть міліметровий папір.
 6. Намалюйте на папері кілька горизонтальних паралельних ліній на рівній відстані. Кількість ліній визначається кількістю необхідних перерізів між двома точками. Відстань між лініями приймається рівним заданому відстані між горизонталями.
 7. Намалюйте дві вертикальні паралельні лінії на відстані, рівному відстані між заданими точками. Позначте на них ці точки, враховуючи їх висоту (альтітуду). З’єднайте точки похилій лінією. Точки перетину лінією горизонтальних прямих є точками виходу січних площин назовні.
 8. Перенесіть відрізки, отримані в результаті перетину на горизонтальну пряму лінію, що сполучає дві задані точки, методом ортогонального проеціювання. З’єднайте отримані точки плавною лінією.
      
 9. Для побудови горизонталей аналітичним методом користуються формулами, виведеними з ознак подібності трикутників. Крім цих методів для побудови горизонталей сьогодні використовуються і комп’ютерні програми, такі як «Архікад» і «Архітерра».