Як побудувати графік по точках

Як побудувати графік по точках

Мабуть, найбільш затребуваний тип діаграм в науці — це графік. Незалежно від того, заданий чи графік по точках або є візуальним поданням будь-якої функції, саме графік дозволяє об’єктивно і наочно оцінити будь-які види інформації.

Вам знадобиться

Табличний редактор Excel

Інструкція

  1. Незалежно від того, яку діаграму в Excel ви робите, першим етапом є заповнення числових даних. Графік — діаграма специфічна, тому й операції з даними для нього свої. Спочатку треба зробити числову вісь абсцис (незалежної змінної X). Для цього необхідно ввести в стовпець по порядку два числа: у верхню клітинку перше число осі, в наступну — друге. Далі ви повинні виділити ці дві сусідні клітинки і потягнути курсором вниз на стільки клітинок, наскільки довга вам потрібна вісь. Так якщо ви введете числа 1 і 2 та проведете дану операцію (розтягнеться на 10 осередків), у вас буде вісь з кроком 1 (2-1) і довжиною 10.
  2. Далі ви можете підставити значення ординат (залежної змінної Y). Для цього в ближньому стовпці в осередках, сусідніх для відповідних абсцис, введіть потрібні значення. Кожній такій сусідній парі точок буде відповідати точка на графіку. Поставити координатні осі ви вже змогли — вісь ординат Excel зможе задати автоматично.
  3. Можна побудувати графік, використовуючи формулу. Для цього у верхню клітинку другого стовпця введіть формулу з тією умовою, що замість змінної X буде використовуватися адресу осередки першого шпальти і перед формулою постане знак «=» (наприклад, = A1 * A1 відповідає x * x). Далі просто простягніть цю клітинку вниз, як ви це робили в першому пункті.
  4. Щоб виконати побудову графіка залишилося виділити обидва стовпці і виконати нескладну операцію. Відкрийте для цього «Майстер діаграм» (іконка знаходиться на панелі інструментів). Виберіть пункт «Точкова діаграма з кривими» (можна вибрати ще точкову з маркерами, залежно від ваших уподобань) і натисніть кнопку «ОК» кілька разів. Графік готовий.