Як побудувати графік розподілу

Як побудувати графік розподілу

Кожен дослідник знає: для того, щоб його робота набула статус наукової, від нього вимагається якісна і кількісна обробка результатів із застосуванням математичних методів. З їх допомогою ви отримаєте ряд цифр і статистично значущих гіпотез. Якщо крім цього ви хочете наочно представити отримані вами дані, зверніть увагу на те, як будувати графіки розподілу ознаки.

Вам знадобиться

олівець, лінійка, калькулятор

Інструкція

 1. Розподіл ознаки вказує, яке значення зустрічається найчастіше. Тому завдання порівняння з розподілу в рівні ознаки полягає в тому, щоб зіставити класи (отримані дані) піддослідних за їх частоті.
 2. Виділяють два типи завдань:

  - Виявлення відмінностей між двома емпіричними розподілами;

  - Виявлення відмінностей між емпіричним і теоретичним розподілами.

  У першому випадку ми будемо порівнювати відповіді або дані двох вибірок, отриманих в ході власного дослідження. Наприклад, успішність за результатами літньої сесії студентів біологів і фізиків.

  У другому випадку ми зіставляємо отримані дослідним шляхом результати з вже наявними нормами в літературних джерелах. Наприклад, можна подивитися, чи будуть проявлятися відмінності за анатомо-фізіологічними параметрами між сучасними підлітками та складеними кілька десятиліть тому по їх ровесникам нормами.
 3. Графік розподілу ознаки будується за допомогою осі Х, на якій в ранжированном порядку зазначаються отримані значення, і осі Y, яка показує частоту зустрічальності цих значень. Сам же графік буде являти собою криву розподілу. Його необхідно буде перевірити на нормальність розподілу.
 4. Розподіл ознаки вважається нормальним, якщо А = Е = 0, де А — це асиметрія розподілу, а Е — ексцес.
 5. Для складання графіка розподілу ознаки і його перевірки на нормальність ми можемо застосувати метод Н.А. Плохінского. Він складається з трьох етапів:

  - Вирахувати А асиметрію (А = (Σ 〖(xi-〖Xср.)〗 ^ 3〗) / 〖nS ^ 3) і Е ексцес (Е = (Σ 〖(xi-〖Xср.) ^ 4-3) / 〖nS〗 ^ 4), де Хi — кожне конкретне значення ознаки, Хср. — Середнє значення ознаки, n — обсяг вибірки, S — стандартне відхилення.

  - Розраховуємо помилки репрезентативності, тобто відхилення вибірки від генеральної сукупності ((Ma = √ (6 / n)), (Me = 2 √ (6 / n)).

  - Якщо одночасно виконується нерівність (| A |) / Ma <3, (| Е |) / Ma <3, то графік розподіл ознаки не відрізняється від нормального.
 6. Як правило, на практиці асиметрія і ексцес прагнуть до нуля.

Зверніть увагу

Сирі бали значення ознаки також можна переводити в стандартизовані оцінки, з допомогою яких будують стандартну нормальну криву розподілу.