Як побудувати контрольну карту


 

Контрольні карти представляють собою лінійчаті графіки, які будуються на підставі певних даних вимірювань показників продукту чи процесу в різні часові проміжки. Вони дозволяють розглянути динаміку змін показників, а за рахунок цього в подальшому контролювати сам процес.Інструкція

  1. Контрольні карти відрізняються від звичайних лінійчатих тільки додатковими горизонтальними лініями. Дані лінії позначають контрольні кордону (верхню і нижню) статистично припустимих змін аналізованої або вимірюваної величини, а також середній розмір усіх вимірів.
  2. Накресліть верхню, а потім нижню межі графіка. Для цього створіть лінію середніх значень, а після цього виявите певні (гранично допустимі) межі даних значень у формі максимально можливого зниження аналізованого показника і збільшення.
  3. Позначте зміни розглянутого значення на графіку. Точки, які наносяться у вигляді змін на контрольній карті, можуть бути утворені не тільки внаслідок прямих вимірювань конкретного показника процесу, а й сумарним значенням групи певних показників, які були отримані в один і той же проміжок часу. Приміром, такий сумарний показник може включати в себе середній розмір по групі вимірювань, значення відхилень, середнє значення дефектів на одну одиницю продукції і відсоток дефектів.
  4. Визначте зміну показників на контрольній карті відповідно до часу. Таким чином ви зможете точно дізнатися, коли і як відбулася зміна процесу і тим самим розробити базу для подальшого управління ім. Наприклад, якщо контрольна карта покаже якийсь одиничний випадок виходу значення за контрольні межі, тоді немає необхідності для прийняття будь-яких дій з коригування даного процесу. А от якщо контрольна карта відображає асиметричне зсув розглянутого показника (протягом тривалого інтервалу часу) по відношенню до лінії середнього значення, то цей процес вимагає термінового втручання та прийняття певних коригуючих дій.