Як побудувати криву попиту

Як побудувати криву попиту

Крива попиту (demand curve) наочно показує зв’язок між ціною товару і кількістю споживачів, готових його придбати за цією ціною. Одним словом, вона є одним із способів зображення залежності величини попиту від ціни.

Вам знадобиться

- Олівець;
- Лінійка;
- Вихідні дані.

Інструкція

  1. Попит — це один з найважливіших економічних показників. Його можна визначити як бажання і спроможність споживача придбати той чи інший товар або послугу. На зміну величини попиту впливають кілька факторів. Перший з них — зміна доходів споживачів. Чим вищий дохід покупців, тим вище попит. Проте є винятки з цього правила, що стосуються товарів нижчого сорту. У цьому випадку, чим нижче доход споживачів, тим вище попит на такі товари.
  2. Друга причина зміни величини попиту — зміна ціни доповнюючого товару. Як тільки вона підвищується, відбувається зниження даного товару. Третя причина полягає у зміні ціни товару-замінника — чим вона нижча, тим нижче попит на даний товар.
  3. Спочатку вам необхідно отримати дані про залежність кількості товару від ціни. Після цього для зручності уявіть інформацію в табличному вигляді. Наприклад, при ціні 10 рублів за 1 кг товару величина попиту в тиждень дорівнює 5 т, а при ціні на той самий товар 5 рублів за 1 кг попит збільшується до показника 10 т.
  4. Для того, щоб побудувати криву попиту, введіть такі позначення: D — попит (demand), Р — ціна (price), Q — кількість товару (quantity). Побудуйте вісь координат і позначте вісь Х буквою Q, а вісь Y буквою P.
  5. Згідно з даними про зміну кількості товару в залежності від ціни, відзначте точки на осі координат і проведіть лінію. Це і буде кривої попиту, так як зазвичай чим нижче ціна на товар, тим вище попит, і крива попиту спрямована вниз. При прояві інших факторів крива може зміщуватися.
  6. Тепер ви наочно бачите, як буде змінюватися величина попиту на товар в залежності від зміни ціни на нього. Ціни Р2 відповідає кількість Q2, величиною Р1 відповідає величина Q1 і т.д.