Як побудувати кут

Як побудувати кут

Кутом називається геометрична фігура, яка утворена двома променями — сторонами кута, що виходять з однієї точки — вершини кута. Зазвичай для побудови плоского кута в планіметрії використовується транспортир, за допомогою якого можна легко відкласти кут з заданою градусною мірою, але як бути, якщо під рукою цього інструменту немає? Для побудови кута можна скористатися тригонометричними функціями і побудовою прямокутного трикутника.

Вам знадобиться

Повна таблиця тангенсів, лінійка

Інструкція

  1. Нехай стоїть завдання побудувати кут деякої розмірності α.

    Побудуємо відрізок AB довільної довжини. Використовую співвідношення катетів у прямокутному трикутнику можна отримати сторону BC цього трикутника за формулою BC = AB • tgα, значення тангенса кута α можна дізнатися за таблицею тангенсів.

    Далі від точки A необхідно відкласти відрізок довжини BC перпендикулярно відрізку AB.
  2. Поєднавши точки A і C, отримаємо кут заданої величини α, з вершиною в точці A.

Зверніть увагу

Для побудови кутів ∠ α ≥ 90 º, необхідно побудувати кут ∠ β