Як побудувати лінійний тренд


 

Лінії тренда є елементами апарату технічного аналізу, які використовуються для виявлення динаміки зміни цін на різних видах бірж. Вони являють собою певне геометричне відображення аналізованих середніх значень показників, отримані за допомогою якоїсь математичної функції.Інструкція

 1. Лінійний тренд висловлює собою функцію: y = ax + b, де
  a — значення, на яке буде збільшено таке значення в тимчасовому ряду;
  x — номер періоду в певному часовому ряду (наприклад, номер місяця, дня або кварталу);
  y — послідовність аналізованих значень (це можуть бути продажу за місяць);
  b — точка перетину, яка на графіку буде перетинатися з віссю y (мінімальний рівень).
  При цьому, якщо значення a є більше нуля, то динаміка зростання буде позитивною. У свою чергу, якщо а менше нуля, то динаміка лінійного тренда буде негативною.
 2. Використовуйте лінійний тренд для прогнозування окремих часових рядів, у яких дані збільшуються або знижуються з постійною швидкістю. При побудові лінійного тренда можете використовувати програму Excel. Наприклад, якщо вам необхідний лінійний тренд для побудови прогнозу продажів по місяцях, тоді зробіть 2 змінних в часовому ряду (час — місяці і обсяг продажів).
 3. Рівняння лінійного тренда у вас буде таке ж: y = ax + b, де y — обсяги продажів, x — це місяці.
  Побудуйте графік в Excel. По осі x у вас вийде ваш часовий проміжок (1, 2, 3 — по місяцях: січень, лютий і т.д.), по осі y зміни обсягу продажів. Після цього додайте на графіку лінію тренда.
 4. Продовжіть лінію тренда для прогнозування і визначте її значення. При цьому вам повинні бути відомі лише значення часу по осі X, а прогнозні значення вам необхідно розрахувати за допомогою раніше зазначеної формули.
 5. Зіставте отримані прогнозні значення лінійного тренду з фактичними даними. Таким чином ви зможете визначити зростання обсягу продажів в процентному співвідношенні.
 6. Можете скорегувати прогнозовані значення лінійного тренда в тому випадку, якщо вас не влаштовує зростання, тобто ви розумієте, що є компоненти, які на нього можуть вплинути. Якщо ви зміните значення «a» в лінійному тренді y = ax + b, тоді ви зможете збільшити нахил тренда. Так ви можете змінювати нахил тренда, рівень тренда, або одночасно ці два показники.