Як побудувати матрицю БГК

Як побудувати матрицю БГК

Матриця БКГ (Бостон Консалтинг Груп) — інструмент для розробки стратегічних планів і управління ними для підтримки конкурентоспроможності конкретної фірми. Включає в себе аналіз розвитку та отримання доходів окремих підрозділів фірми. Її мета — перерозподіл вкладень та інвестицій в залежності від прогнозу розвитку конкретного підрозділу в майбутньому.

Інструкція

 1. Матриця БГК являє собою чотири квадрата, розташовані на осі координат. При цьому вісь Х — темпи зростання ринку, а вісь Y — частка ринку, яку займає конкретним підрозділом, у співвідношенні з часткою, займаної головним конкурентом.
 2. Координатне простір осі абсцис розбивається наступним чином: від 0 до 1 — з кроком 0,1, а потім від 1 до 10 — з кроком 1. Частка на ринку оцінюється відповідно продажам всіх учасників галузі і визначається як відношення власних продажів до продажів головного конкурента або трьох найсильніших конкурентів. 1 означає, що власні продажі рівні продажу найсильнішого конкурента.
 3. Вісь ординат показує темпи зростання ринку відповідно до кожного підрозділу. У розрахунок приймаються всі товари фірми, а значення може бути негативним при негативному темпі зростання.
 4. У самому низу осі координат знаходиться квадрат, який відповідає типу підрозділи з умовним позначенням «Собаки» («кульгавої качки», «Мертвий вантаж»). Правий нижній кут відповідає нулю по осі абсцис і ординат. Такі підрозділи займають найнижчу частку ринку і приносять найменшу прибуток, а товар користується найменшим попитом. При цьому відбувається активне споживання вкладень.

  Від «Собак» потрібно позбавлятися шляхом згортання виробництва.
 5. Ліворуч по осі абсцис розташований квадрат, що означає тип підрозділу «дійних корів». Такі підрозділи характеризуються високою займаної часткою ринку, приносять низький, але стабільний дохід. Товар користується низьким попитом, але «Корови» не вимагають додаткових інвестицій, чим пояснюється їх цінність.

  Ресурси, отримані від «дійних корів», вкладають в розвиток «Зірок» і «Важких дітей».
 6. Над «Корова» знаходиться квадрат «Зірки». Це підрозділи, що приносять найбільший дохід і займають найбільшу частку ринку. Товар користується великим попитом.

  Для збереження частки ринку, зміцнення і розширення виробництва потрібні додаткові інвестиції та вкладення. Тому чистий грошовий потік, одержуваний від «Зірок», досить низький.
 7. Правіше «Зірок» над «Собаками» розташовується квадрат «Важкі діти» («Темні конячки», «Знаки питання», «Дикі кішки»). Уособлює собою тип підрозділів, що приносять високий прибуток, але займають невелику частку ринку. Товар користується високим попитом. Високі темпи зростання.

  За «Важкими дітьми» необхідно пильно спостерігати. У майбутньому вони можуть стати як «Зірками», так і «Собаками». Якщо існують вільні інвестиції, їх потрібно вкладати в «Дітей» з метою переведення їх у «Зірки». Якщо такої можливості немає, від «Важких дітей» варто позбуватися.
 8. Недоліків у матриці БГК досить через сильний спрощення ситуації, що розглядається. До обліку приймаються тільки два фактори, що впливають на прибуток, але насправді їх набагато більше. Крім того, не враховується той факт, що видалення з матриці «Собак» може привести до подорожчання «Зірок» і «Дітей», що негативно позначиться на займаній ними долі ринку, а отже призведе до зниження прибутку.

  З іншого боку, матриця наочна, легка в побудові, проста для розуміння. З її допомогою досить швидко можна провести аналіз окремих бізнес-одиниць, змішав можливості їх розвитку в перспективі щодо доступного інвестиційного портфеля.