Як побудувати полігон частот


 

Полігон частот — один з методів обробки даних, що застосовується у математичній статистиці, яка займається збором, аналізом і обробкою даних в наукових і практичних цілях.


Інструкція

 1. Статистичні дані є результатом обстеження певної кількості явищ, об’єктів, їх ознак і є масовими. Для їх обробки використовуються абстрактні математичні моделі.
 2. Математична статистика поділяється на описову та аналітичну, яка називається ще теорією статистичних висновків. Описова статистика включає в себе методи опису даних, складання таблиць і т.д. Аналітична же обробляє ці дані, формулює висновки. Вона також взаємозалежна з теорією ймовірності.
 3. Полігон частот — це графік щільності ймовірності випадкової величини. Він представляє розподіл дискретних і безперервних ознак. Графік полігону частот являє собою ламану лінію, що сполучає точки, що відповідають середнім значенням інтервалів угруповання (вісь Х) і частотам інтервалів (вісь У).
 4. Щоб побудувати полігон частот, систематизуйте первинні дані досвіду (спостереження або процесу), згрупуйте їх за потрібною ознакою, визначте інтервали, які містять деякий діапазон значень ознаки. Зазвичай вони вибираються рівними, що полегшує обробку даних. Число і величина інтервалів визначається в кожному конкретному випадку окремо і враховує цілі досвіду (спостереження), обсяг вибірки даних, варіювання ознаки об’єкта.
 5. Складіть таблицю на підставі систематизованих даних. Побудуйте на міліметровому папері систему координат. Позначте на горизонтальній осі, абсциссе, значення варьирующего ознаки, а по вертикальній осі, ординате — частоту його зміни. Дані візьміть з складеної таблиці.
      
 6. Знайдіть точки перетинів цих значень. З’єднайте послідовно їх між собою. Ламана лінія є полігоном частот вашого досвіду (спостереження) і відображає зміну ознаки об’єкта в заданому інтервалі.
      
 7. Даний спосіб обробки даних математичної статистики широко застосовується в соціології, біології, медицині, а також для аналізу та дослідження багатьох галузей науки.