Як побудувати вектор


 

Крім скалярних величин (довжина, площа, об’єм, час, маса тощо), повна характеристика яких обмежується числовими значеннями, у фізиці існують векторні величини, повний опис яких не обмежується цифрою. Сила, швидкість, прискорення і деякі інші поняття мають не тільки розмір, а й напрямок. І характеризують їх векторні відрізки або вектора.Вам знадобиться

Аркуш паперу, олівець, лінійка.

Інструкція

  1. Згадайте, що таке вектор — це відрізок, який має заданий напрямок. Його початок і кінець мають фіксоване положення, а напрямок визначається від початкової точки вектора до кінцевої.
  2. Позначте вектор двома буквами, наприклад ОА, над якими поставте стрілку, з вістрям, зверненим у праву сторону. Перша буква позначення — це початок вектора, друга — його закінчення. Істотними характеристиками вектора вважаються його початок, напрямок і довжина. Якщо ви не знаєте хоча б одну з них, вектор стає невизначеним, і побудувати його не представляється можливим.
  3. Також не забувайте, що початок вектора або його точка докладання, звичайно важлива при розгляді фізичних проблем. Для вирішення математичних завдань вона не така велика. Такі вектори називають вільними. Від пов’язаних вони відрізняються можливістю перенесення без втрати математичного сенсу. При цьому початкові точки векторів поєднують, зберігаючи напрямок і довжину. Для вільних векторів зручна точка докладання — початок осей координат.
  4. Використовуйте для побудови вектора прямокутну систему координат з осями OX і OY. Проекції вектора на ці осі називаються його координатами. Вони записуються (х, у). Відповідно і сам вектор ОА = (х, у), при цьому його початок збігається з початком осей координат. Координати повністю характеризують будь-який вільний вектор. За ним можна не тільки побудувати цей вектор, а й визначити його довжину.
  5. Задайте вектору координати. Намалюйте осі координат і побудуйте по заданим значенням вектор.
        
  6. Для цього на осі абсцис відкладіть значення х, а на осі ординат — значення у. За допомогою лінійки проведіть через ці точки тонкі лінії, паралельні осям координат. Знайдіть їх перетин. Ця точка — кінець вектора.
  7. З’єднайте початок (воно розташоване в центрі осей координат) і кінець вектора за допомогою лінійки і олівця. Позначте вектор стрілочкою, яка малюється в його кінці і вказує його напрямок.