Як почати курсову роботу

Як почати курсову роботу

Перш ніж починати введення курсової, доцільно розробити детальний план, він допоможе структурувати знання з предмету і чітко сформулювати, що саме, яким чином і за допомогою яких інструментів ви будете аналізувати у своїй роботі.

Інструкція

  1. Напишіть, яка мета вашого дослідження. У курсової з економіки такою може виступати, наприклад, вивчення впливу одного фактора на інші економічні показники. У курсовій роботі з юридичних дисциплін метою може бути дослідження принципів цивільного права, наслідки введення тих чи інших законодавчих актів. Відштовхніться від назви теми, вона допоможе більш чітко сформулювати мету дослідження. Не бійтеся глобальності задуму, чим більш чітко будуть виражені основні напрями роботи, тим простіше буде писати її.
  2. Сформулюйте завдання, які ви перед собою ставите, і які будуть вирішені в процесі написання роботи. Постановка завдань і мета написання роботи — різні речі. Якщо мета — комплексне вивчення проблеми, яка досліджується, то завдання — це вирішення практичних питань. Ви можете поставити одну чи кілька завдань, у введенні можна перерахувати їх, це допоможе структурувати всю роботу. Пам’ятайте, що для вирішення поставлених завдань вам доведеться користуватися інструментарієм і теоретичними знаннями тієї наукової дисципліни, яку ви висвітлюєте в роботі.
  3. Напишіть, чому дослідження теми, яку ви обрали, актуально. Пошліться на реальні факти, наприклад, на зміну законодавства, вхід до СОТ, майбутні вибори і все, що має відношення до досліджуваного предмета. Використовуйте свої знання в суміжних галузях науки. Висловіть свою власну думку про своєчасність дослідження, наприклад, вступ в силу того чи іншого законодавчого акта вплине на певну галузь економіки, нові аспекти правового регулювання зачеплять конкретні верстви населення.
  4. Опишіть, які знання, дисципліни, теорії допоможуть вам вирішити поставлені перед собою завдання. Не варто перераховувати весь список літератури, просто коротко вкажіть, що дослідження буде проводитися в рамках монетарної економічної теорії або на підставі Цивільного кодексу.