Як почати писати дисертацію


 

Дисертація — кваліфікаційна наукове дослідження, що вимагає теоретичної та практичної розробки автором поставленої задачі. Підготовка дисертації передбачає і підвищення кваліфікації фахівця, який отримує при успішному захисті ступінь кандидата або доктора наук. Якість результату захисту багато в чому залежить від початку роботи над темою, від психологічної готовності автора стати вченим.Вам знадобиться

— база дослідження;
- Відобразити практику роботи в 1-2 статтях.

Інструкція

  1. Уявіть і оцініть свою ідею написати дисертацію як вже реалізований проект. Що це для вас: мрія отримати ступінь будь-яку ціну або втілення задуманої ідеї, яку довго виношували і тепер готові втілити її у діяльності і описати результати дослідження? Саме при другому варіанті є шанс працювати над темою дослідження активно і цілеспрямовано.
  2. Зверніться за консультацією до фахівця, який допоможе визначити тип вашого мислення, схильність до теоретичних роздумів чи до експериментальних досліджень, ступінь володіння методами дослідження. Це допоможе більш точно визначити напрямки дослідження і форму відображення досліджуваного матеріалу.
  3. Прийміть рішення щодо вибору теми дисертації. Вона може бути вузької, конкретної і відбивати специфіку вашої практичної діяльності, а може охоплювати широку область наукового знання. На думку Ф.А. Кузина, теми докторських дисертацій завжди ширше кандидатських і магістерських, формулювання їх тим зазвичай включає 5-8 слів; формулювання тем кандидатських дисертацій складається з 10-15 слів, т.к. має уточнення у вигляді підзаголовка і вказується в дужках (на матеріалі …, на прикладі …).
  4. Уявіть обрану тему на обговорення колективу кафедри, на якій в подальшому планується захист дисертації. Група вчених оцінить і новизну, і специфіку вашої майбутньої роботи. Можливо, саме на цьому етапі підготовки дисертації визначиться науковий керівник, для якого ваша тема буде представляти науковий інтерес.
  5. Довіртеся своєму керівникові в розробці плану роботи над майбутньою дисертацією, але і вносите свої корективи в тимчасові рамки роботи. Науковий керівник — це авторитетний учений в області вашого дослідження, тому саме він допоможе визначити, чи відповідає планована робота профілю спеціалізованої вченої ради і тієї спеціальності, за якою планується захист.
  6. Підготуйте до публікації 1-2 статті, що відображають специфіку вашої діяльності з теми дослідження. Матеріали можуть носити чисто практичний характер, але вже вказувати на проблематику, яка виведе на актуальність теми, на можливі методи вирішення проблеми.
  7. Напишіть заяву в аспірантуру (докторантуру), надайте всі відомості про публікації та наукового керівника, план роботи над дисертацій. Після здачі вступних іспитів починайте конкретну роботу з написання тексту дисертації.

Зверніть увагу

У правильному виборі та формулюванні теми допоможе каталог вже захищених дисертацій по темам, близьким за змістом.

Корисні поради

Ідеальний варіант підготовки дисертації — це пролонгована дослідження, яке починається на перших курсах навчання у вузі: курсова робота, випускна робота, магістерська дисертація, дисертація на здобуття ступеня кандидата наук, доктора наук. В кожну наступну роботу може бути включено до 20% тексту попереднього дослідження. 80% тексту представляють новизну і розвиток теми.