Як почати писати реферат


 

Реферат є коротким оглядом одного або декількох великих наукових, політичних чи економічних праць. У навчальному процесі реферати використовуються для перевірки того, наскільки уважно й добре студент ознайомився з рекомендованою літературою. На виробництві реферати готують для керівника з тим, щоб він заощадив свого часу на читанні першоджерел, але був в курсі нових публікацій.


Інструкція

  1. Перед тим як писати реферат, студенту необхідно отримати тему на кафедрі або визначити її самостійно. Секретарю-референту, який буде готувати доповідь для керівника, слід уточнити у нього список тем, які представляють практичний інтерес. Оскільки в даний час практично всі нові публікації викладаються в мережу інтернет, то пошук необхідних для реферату джерел здійсните за допомогою будь-якого з популярних пошукових систем.
  2. Щоб полегшити пошук, створіть перелік ключових слів, за якими вам необхідно писати реферат. Ці слова будуть використовуватися системою в якості пошукових запитів. З знайденого списку сайтів перегляньте і виберіть ті статті та публікації, які відповідають темі реферату. Відсортуйте їх по датам публікації з тим, щоб вони мали задану актуальність.
  3. Вивчіть всю відібрану літературу, проаналізуйте кожну публікацію, позначте і виділіть в окремі файли ті основні абзаци і думки, які містить кожна стаття. Напишіть короткі висновки по вивченій монографії, статті.
  4. Почати писати реферат потрібно з складання плану. Складіть довільний план і коректуйте його в міру вивчення літератури та її аналізу. Після того, як він прийме остаточний вигляд, почніть писати сам текст реферату. Нормативних актів, що регламентують зміст реферату, немає, але структура його повинна бути стандартною.
  5. Реферат повинен містити титульний лист, зміст, вступ, основну частину, висновок і список використаної літератури. На початку напишіть вступ, в якому поставте і опишіть основні завдання вивчення даної теми, її актуальність і новизну. Оцініть ступінь висвітлення в літературі досліджуваних питань, глибину їх розробки, інтерес, який вони представляють з точки зору практичного застосування. З введення будь читає повинно бути ясно, для чого ви пишете цей реферат, наскільки він корисний.
  6. Після введення перейдіть безпосередньо до написання основного тексту реферату. Використовуйте в ньому вибірки з вивченої літератури, які ви зробили заздалегідь.