Як почати висновок

Як почати висновок

Висновок реферату, курсової чи диплома має містити в собі висновки і результати виконаної роботи. Але навіть коли зрозуміло, про що саме писати, іноді буває складно почати перше речення.

Інструкція

  1. Почніть висновок словами людини, про яку ви пишете роботу. Виберіть цитату з твору чи відтворіть останні слова цієї особистості. Напишіть, що ви вважаєте ці фрази найбільш важливими і визначальними в житті цієї персони. Дайте пояснення, чому ви так думаєте. Для перших рядків використовуйте «Слова, сказані ним наприкінці життя лише підкреслюють її відношення до …».
  2. Підведіть підсумок своєї роботи в ув’язненні. Сформулюйте основні висновки, до яких ви прийшли в процесі написання роботи. Перерахуйте результати проведеного аналізу, якщо ви пишете курсову роботу або диплом з прикладних дисциплін. Для цього почніть цю частину словами «На основі викладеного можна зробити такі висновки …», «Завдяки проведеному аналізу можна сформулювати …».
  3. Дайте оцінку діям героїв літературного твору, про який ви пишете реферат. Припустімо, як би змінилися їхні думки і вчинки, якби вони опинились у нашому часі. У рефератах за літературними творами важлива думка автора роботи. Скористаєтесь фрази «На закінчення я беру на себе сміливість припустити, що …», «Ситуація, описана в романі, не могла б мати місце в наш час, але …».
  4. Дайте рекомендації, покладаючись на зроблені в ході написання реферату або курсової висновки. Позначте практичну цінність виконаної роботи. Використовуйте фрази: «Отримані в процесі написання диплома (реферату) висновки дозволяють стверджувати …», «Результати аналізу можна використовувати в суміжних областях, що стосуються …». Розкажіть про перспективи галузі.
  5. Дайте оцінку своїй роботі, напишіть, що поставлені у вступі до реферату (курсової, диплома) цілі і завдання виконані. Ще раз позначте суть проблеми, яку ви досліджували, і опишіть, за допомогою якого інструментарію вона була вирішена. Можна вдатися до стандартних виразів «У процесі написання мною були використані матеріали …», «В ході дослідження я застосовував …».