Як почати введення для курсової

Як почати введення для курсової

Від правильного написання введення курсової роботи залежить успішність її виконання на наступних етапах. Що потрібно враховувати при написанні вступної частини даного документа?

Інструкція

  1. Поясніть причини вибору вами теми курсової роботи. Обгрунтуйте, посилаючись на конкретні приклади, актуальність досліджуваної проблеми. Наведіть докази практичної користі вашого дослідження.

    Почніть введення для курсової роботи з ввідних пропозицій. Наприклад: «Дана дослідницька робота …» або «Обрана тема даної курсової роботи відповідає сучасним проблемам, які існують в області математичної освіти». Оперуйте науковими термінами, чітко викладайте свої думки.
  2. Виділіть об’єкт і предмет дослідження своєї роботи. Ви повинні чітко розуміти їх відмінність. Об’єктом буде досліджуване явище, а предметом — яке-небудь конкретне співвідношення елементів усередині об’єкта або взаємозв’язок об’єкта із зовнішніми системами. Об’єкт — більш широке поняття, предмет — вузька конкретизація досліджуваного явища. Приміром, якщо тема вашого дослідження: «Проблемні методи в процесі навчання математики», то об’єктом дослідження буде процес навчання математиці, а предметом — проблемні методи навчання математики.
  3. Позначте мету свого дослідження, вони випливають із формулювання проблеми роботи. Мета курсової — це кінцевий підсумок, то, чого вам потрібно добитися в процесі роботи над обраною темою. Наприклад: «Мета цієї роботи — оцінка ефективності існуючих проблемних методів навчання математики в середній ланці школи для розробки нових, більш дієвих способів подачі знань у відповідному освітньому контексті».
  4. Оформіть введення курсової роботи шрифтом Times New Roman, кеглем 14, підзаголовки виділіть напівжирним шрифтом. Обсяг вступній частині дослідження повинен становити 1-2 сторінки. Більш точні вимоги до оформлення вступної частини курсової роботи уточнюйте у наукового керівника проекту.