Як подарувати майно

Як подарувати майно

Дарування майна — це перш за все цивільно-правове зобов’язання, відповідно до якого дарувальник передає або зобов’язується передати обдаровуваному річ у власність. Щоб уникнути в подальшому оскарження правомірності дарування, необхідно знати, як подарувати майно правильно.

Інструкція

 1. Характерна ознака дарування — його безоплатність. «Дарування», що передбачає зустрічне надання, мізерно. До угоди, «прикритої» таким «даруванням» будуть застосовуватися відповідні правила (наприклад, правила про договір міни).

  Дарування може бути виражене:

  - У безпосередній передачею речі;

  - У символічній передачі речі (наприклад, ключі від машини);

  - В обіцянці подарувати річ в майбутньому.

  Об’єкт договору дарування повинен бути індивідуально визначений. Це означає, що обіцянка подарувати все нажите майно або частину майна без вказівки конкретних речей, мізерно. Істотним є і та обставина, що всупереч волі обдаровуваного дарування відбутися не може, обдаровуваний має право відмовитися прийняти дар в будь-який час до моменту передачі речі.
 2. Як і всякий цивільно-правовий договір, договір дарування повинен бути здійснений у відповідній формі. Усна форма правочину допускається, коли дарування супроводжується передачею дару. Однак якщо в ролі дарувальника виступає організація і вартість дару перевищує 5 мінімальних розмірів оплати праці (МРОТ), необхідно дотримати письмову форму угоди. Договір дарування нерухомого майна обов’язково складається в письмовій формі і підлягає державній реєстрації в органах юстиції.
 3. Обіцянка подарувати річ в майбутньому здійснюється у письмовій формі.
 4. Обіцянка дарування пов’язує, що обіцяв цивільно-правовим зобов’язанням, а обдаровуваного наділяє правом вимоги передачі речі. Дарування, що передбачає перехід дару до обдаровуваному після смерті дарувальника, мізерно. Таке дарування розглядається як заповіт.
 5. Щодо дарування законом встановлені деякі обмеження. Забороняється дарування, яке може бути витлумачено як хабар. Не можна робити подарунки вартістю вище 5 МРОТ чиновникам у зв’язку з виконанням ними посадових обов’язків. Особам, які перебувають на лікуванні, вихованні, утриманні в державних і муніципальних установах (виховних, лікувальних та інших подібних) дозволяється обдаровувати співробітників цих установ подарунками, вартість яких також не перевищує 5 МРОТ. Аналогічна планка діє і для подарунків від імені малолітніх та недієздатних їх законними представниками, а також між комерційними організаціями.