Як подолати неуспішність у школі

Як подолати неуспішність у школі

Під неуспішністю розуміється ситуація, коли підсумки навчання не відповідають вимогам, які висуваються в школі. Невстигаючий учень погано володіє навичками читання, рахунки, загальної інтелектуальної підготовки, він систематично не готовий до уроків, що веде до появи негативних якостей, які суперечать вимогам школи і суспільства.

Інструкція

  1. У боротьбі з неуспішністю дитини необхідно виявити її причини. Часто в основі неуспішності лежить недосконалість методики викладання, відсутність позитивних відносин з педагогом, недостатньо сформовані розумові процеси, висока обдарованість в якійсь області, слабке розумовий розвиток учня, недоробки в попередніх класах і ін
  2. У сучасній педагогіці виділяють декілька шляхів підвищення успішності. У першу чергу необхідно знайти оптимальну педагогічну систему, у тому числі застосувати активні методи та форми навчання, різні педагогічні технології, програмоване навчання. Педагогу необхідно йти шляхом індивідуалізації та психологічного підходу.
  3. Крім того, потрібно застосовувати методи педагогічної діагностики, а саме систематичний контроль за результатами навчання, своєчасне виявлення прогалин у знаннях дітей. Для цього слід частіше проводити бесіди з учнями, батьками, проводити тести, узагальнювати результати, спостерігати за «важкими» дітьми.
  4. На підставі виявлених помилок і проблем необхідно вживати заходів щодо подолання відставань у навчанні. Це всім знайомі і добре себе зарекомендували додаткові заняття. У практиці західних шкіл — це групи вирівнювання, заняття в яких проводяться за спеціальними методиками з підбором індивідуальних засобів навчання.
  5. Велика увага в педагогічній літературі приділяється роботі вчителя на уроці, при якій забезпечується різний підхід до учнів і виділення їх у три групи: сильні, середні і слабкі. На різних етапах уроку необхідно організовувати роботу так, щоб діти виконували посильну роботу, відповідну їх підготовці. При цьому увага вчителя повинна бути звернена до слабких учнів, а поділ на групи — умовним.
  6. Найчастіше неуспішність дитини пов’язана з недостатнім контролем і виховними заходами, застосовуваними в сім’ї. Тому необхідно вести індивідуальну роботу з відстаючим учнем будинку.