Як погасити вексель

Як погасити вексель

Вексель являє собою строго встановленої форми нічим не обумовленого зобов’язання в сплаті за настання зазначеного у документі строку певної грошової суми в конкретному місці. Погашення векселя здійснюється при настанні терміну платежу або пред’явлення з дотриманням необхідних умов. При цьому кредитор здійснює ряд дій, які необхідні для закриття векселя.

Інструкція

  1. Пред’явіть вексель до платежу або акцепту основного боржника або особливому платнику, який вказаний в документі. Рекомендується перед цим відправити відповідне повідомлення векселедавця. Вексель має право подати на погашення лише законний векселедержатель або його представник, який повинен підтвердити свої повноваження правильно оформленою і завіреної довіреністю. Представник також повинен мати заповненою заявою та актом прийому-передачі векселя. Інших документів платник вимагати не має право.
  2. Передайте вексель платнику для здійснення експертизи на автентичність. Термін експертизи встановлюється достатнім, щоб векселедержатель зміг у разі необхідності здійснити протест. Власник векселя має право бути присутнім під час експертизи, але не може дізнатися методику і деталі її проведення. Складіть розписку про те, що вексель переданий для експертизи і відповідний акт прийому-передачі.
  3. Отримайте платіж за векселем після завершення експертизи на автентичність документа. Оплата може бути здійснена як в готівковій, так і в безготівковій формі. При необхідності і бажанні векселедержателя платіж може бути виконаний у вигляді інших прав або майна. Після погашення векселя на ньому ставиться відмітка «оплачено». Якщо платіж здійснюється за переказним векселем, то акцептант повинен у встановлений строк повідомити письмово про це векселедавця.
  4. Вимагайте у платника розписку в разі його відмови в оплаті векселя. Даний документ повинен містити реквізити та відомості, які передбачені законодавством для оформлення акта протесту в неплатежі. Передайте розписку нотаріусу для прискорення процесу здійснення протесту. Рішенням спорів з погашення векселя займається Третейський суд.