Як покласти відповідальність на директора підприємства

Як покласти відповідальність на директора підприємства

Генеральний директор компанії є одноосібним виконавчим органом, на нього покладається відповідальність вирішувати юридичні та інші питання без довіреності. Для цього прийнятому або призначеному на посаду керівника підприємства слід заповнити форму р14001, прикласти до неї необхідний пакет документів. Потім йому потрібно здати їх в податкову службу для внесення змін до єдиного державного реєстру.

Вам знадобиться

- Документи компанії;
- Протокол про призначення на посаду директора;
- Печатка організації;
- Ручка;
- Трудовий Кодекс РФ;
- Документи директора.

Інструкція

  1. На першій сторінці заяви за формою р14001 впишіть повне найменування підприємства, відповідно до статуту чи іншим установчим документом. Вкажіть єдиний державний реєстраційний номер, дату його присвоєння юридичній особі, а також напишіть ідентифікаційний номер платника податків та код причини постановки на облік цієї організації.
  2. Відзначте галочкою пункт, в якому містяться відомості про осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності. У ньому ж вкажіть кількість аркушів, що залежить від того, скільки фізичних осіб передбачається наділити такими повноваженнями. Якщо ж попередній директор звільняється, йому необхідно заповнити даний лист при знятті з нього такої відповідальності.
  3. На аркуші З даної форми поставте знак «V» в графі покладання повноважень. У пунктах 2-6 ​​впишіть своє прізвище, ім’я, по батькові відповідно до документа, що посвідчує особу, дату, назву області та міста вашого народження. У сьомий графі впишіть назву займаної посади відповідно до штатного розкладу. Восьмий пункт заповніть при наявності у вас ідентифікаційного номера платника податків.
  4. У дев’ятій графі вкажіть вид і реквізити документа, що посвідчує особу (серію, номер, дату видачі, код підрозділу, найменування органу, що видав документ). Десятий пункт призначений для написання адреси місця вашого проживання (області, міста, населеного пункту, вулиці, номера будинку, корпусу, квартири).
  5. Заповнену заяву, копію паспорта, протокол про призначення на посаду директора фізичної особи вам слід здати до податкового органу. При отриманні даних документів працівники податкової служби повинні внести необхідні зміни до єдиного державного реєстру юридичних осіб. Таким чином, на директора, заповнила цю форму, покладається відповідальність за всю фірму, він може вирішувати юридичні питання без довіреності.