Як покрити збитки минулих років

Як покрити збитки минулих років

Покриваючи збитки минулих років за рахунок частини прибутку, підприємство може застосувати пільги з податку на прибуток, що передбачається п.5 ст.6 Закону РФ № 2116-1 від 27.12.1991 року «Про податок на прибуток організацій і підприємств». Реалізувати цю операцію можна тільки у випадку, якщо погашення збитків здійснювалося також за рахунок коштів резервного фонду підприємства, створеного відповідно до законодавства РФ.

Інструкція

  1. Використовуйте резервний фонд для покриття збитків минулих років. Створіть резервний фонд згідно п.1 ст.35 Федерального закону № 208-Фз від 26.12.1995 року «Про акціонерні товариства». Його величина формується щорічно за рахунок відрахувань з прибутку підприємства, яка залишилася після сплати податків. Сума відрахувань до резервного фонду встановлюється статутом організації, але не менше 5% від суми чистого прибутку. Для підприємств, які не є ТОВ, створення резервного фонду не є обов’язковою процедурою, тому необхідно керуватися ст.30 Федерального закону РФ № 14-ФЗ від 08.02.1998 року «Про товариства з обмеженою відповідальністю». Для відображення цієї операції в бухгалтерському обліку необхідно відкрити субрахунок 84.4 «Непокритий збиток минулих років». Після цього формується по ньому кредит зі зверненням до дебету рахунку 82 «Резервний капітал».
  2. Покрийте збитки минулих років за допомогою додаткового капіталу. Додатковий капітал може бути сформований за допомогою сум емісійного доходу, дооцінки необоротних активів і частини нерозподіленого прибутку, яку організація спрямовується на капітальні вкладення. Таким чином, покриття збитків минулих років відбувається за рахунок формування кредиту з рахунком 84.4 і дебету за рахунком 83 «Додатковий капітал». Також статутний капітал можна зменшити до величини чистих активів, а різницю направити на погашення збитків, відкриттям дебету за рахунком 80 «Статутний капітал» з кореспонденцією з рахунком 84.4.
  3. Погасіть збиток минулих років за допомогою цільових внесків засновників. Дані кошти законодавство не відносить до оподатковуваних доходів, якщо використовуються для покриття збитків. Для відображення цієї операції відкривається кредит за рахунком 84.4 і дебет за рахунком 75 «Розрахунки з засновниками».
  4. Скористайтеся прибутком поточного звітного року для покриття збитків минулих років. У цьому випадку існує правило, що можна списати лише не більше 30% від нерозподіленого прибутку. Таким чином, якщо даної величини вистачає на покриття збитків, то відкривається кредит за рахунком 84.4 і дебет за рахунком 84.1 «Отриманий прибуток».