Як поліпшити ліквідність на підприємстві

Як поліпшити ліквідність на підприємстві

Ліквідність підприємства є одним з проявів його фінансової стійкості. Під нею розуміється здатність компанії своєчасно виконувати зобов’язання. Ліквідним є підприємство, яке в змозі виконати свої короткострокові зобов’язання, реалізуючи поточні активи.

Інструкція

  1. Ліквідність підприємства визначається на основі відносних показників. Коефіцієнт абсолютної ліквідності відображає здатність фірми виконувати свої короткострокові зобов’язання за рахунок реалізації грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень. Даний коефіцієнт показує, яка частка поточних зобов’язань може бути погашена в найкоротші терміни. Головним чинником, що збільшує абсолютну ліквідність, є своєчасне і рівномірне погашення дебіторської заборгованості.
  2. Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує здатність компанії покрити поточні зобов’язання за рахунок повного погашення дебіторської заборгованості. У даному випадку з розрахунку виключаються виробничі запаси, як найменш ліквідна частина поточних активів. Якщо зростання даного коефіцієнта пов’язаний зі збільшенням простроченої дебіторської закладеності, то це не є позитивним аспектом діяльності підприємства. Щоб збільшити швидку ліквідність, необхідно сприяти зростанню забезпеченості запасів власними оборотними засобами. Це можливо при нарощуванні власних оборотних коштів і зниження рівня запасів.
  3. Коефіцієнт поточної ліквідності показує можливість розраховуватися за поточними зобов’язаннями за умови погашення короткострокової кредиторської заборгованості і реалізації поточних запасів. Для підвищення даного коефіцієнта необхідно нарощувати власний капітал підприємства і стримувати зростання необоротних активів і довгострокової дебіторської заборгованості.
  4. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності на підприємстві будуть залежати від факторів, що викликали їх зниження. До зовнішніх причин можна віднести спад виробництва в країні, банкрутство боржників, застарілі технології, недосконалість законодавства і т.д. Щоб знизити вплив даних фактором предпріятяіе може випустити в обіг нові акції для залучення коштів.
  5. До внутрішніх чинників зниження ліквідності відносяться дефіцит власних обjротних коштів, зростання дебіторської і кредиторської заборгованості, недосконалість цінового механізму, низька договірна дисципліна. В даному випадку підприємству необхідно своєчасно погашати дебіторську заборгованість. Домогтися цього можна, проводячи факторингові операції або укладаючи договір-цесію, тобто поступку вимог та передачу права власності. Крім того, необхідно вдосконалювати договірну роботу і посилювати договірні вимоги.