Як помножити звичайну дріб

Як помножити звичайну дріб

За формою запису дробові числа діляться на десяткові і звичайні. Звичайні, в свою чергу, можуть бути записані у форматі неправильних або змішаних дробів. Часто в математичних операціях з звичайними дробами задіяні числа, записані в різних форматах.

Інструкція

  1. Якщо звичайну дріб треба помножити на ціле число, то в чисельнику результуючої дробу повинен бути чисельник дробу вихідної, помножений на ціле число, а знаменник повинен залишитися без змін. Наприклад, якщо треба помножити 4 / 7 на 5, то чисельником буде 4 * 5 = 20, а знаменником залишиться число 5, тобто 4 / 7 * 5 = 20 / 7.
  2. Якщо треба перемножити дві звичайні дроби, то в чисельнику результату має бути твір числителей обох дробів, а в знаменнику — твір їх знаменників. Наприклад, якщо треба помножити 4 / 7 на 2 / 3, то чисельником буде 4 * 2 = 8, а знаменником 7 * 3 = 21, тобто 4 / 7 * 2 / 3 = 8 / 21.
  3. Якщо звичайну дріб (множене) потрібно помножити на дріб, записану в змішаному вигляді (множник), то множник спочатку треба привести до виду неправильного дробу. Для цього цілу частину треба помножити на знаменник і додати отриманий результат до чисельника. Наприклад, якщо множимо є звичайна дріб 4 / 7, а множником — змішана дріб 3 2 / 3, то після переведення в неправильний вид множник буде виглядати як 11 / 3. Потім обидві дробу треба перемножити, як це було описано в попередньому кроці, тобто помножити чисельник множимо на чисельник множника, а знаменник множимо на знаменник множника: 4 / 7 * 3 2 / 3 = 4 / 7 * 11 / 3 = 44/21 = 2 2 / 21.
  4. При множенні звичайного дробу на дріб десяткову, треба множник привести до виду звичайного дробу, якщо результат теж повинен бути представлений у вигляді звичайного дробу. У чисельнику множника буде десяткове число, з якого треба вилучити кому, а в знаменнику — число десять, зведене в ступінь, рівну кількості цифр після коми. Наприклад, якщо множимо є звичайна дріб 4 / 7, а множником — десяткова дріб 2,34, то множник треба привести до виду 234/100. Після цього дробу потрібно помножити звичайним способом — чисельник множимо на чисельник множника, знаменник множимо на знаменник множника. Тобто 4 / 7 * 2,34 = 4 / 7 * 234/100 = 936/700 = 234/175 = 1 59/175.