Як порахувати амортизацію

Як порахувати амортизацію

Амортизація — це об’єктивний процес поступового перенесення вартості використовуваних основних фондів на вартість готового продукту або послуги. У Російській Федерації дозволено до використання 2 методи нарахування амортизації.

Інструкція

 1. 1) Лінійний метод відповідає рівномірному переносу вартості основних фондів на вартість готової продукції / послуг. Залежить від початкової вартості придбання основних засобів. При цьому методі розраховується щомісячна норма амортизації в залежності від терміну використання об’єкта основних фондів до повного списання його вартості. Приклад: Підприємством придбаний об’єкт основних фондів вартістю 640 тис. руб. і терміном корисного використання 10 років. Для того, щоб підрахувати норму щомісячної амортизації:

  640000/120 = 5333 руб. / мес. Інакше кажучи, норма амортизації для даного об’єкта основних фондів становитиме 5333 рубля на місяць.
 2. 2) Метод зменшуваного залишку. Не дивлячись на схожість основних принципів підрахунку з першим методом, у другого методу існує одна кардинальна відмінність: амортизація розраховується виходячи не з первісної вартості об’єкта, а виходячи з його залишкової вартості. При цьому підраховується річна норма амортизації, що враховує строк корисного використання об’єкта, а також і первісну його вартість. Наведемо приклад:

  ТОВ «Телефон» придбало об’єкт основних засобів вартістю 250000 тис. руб. і терміном корисного використання 5 років. Спочатку треба підрахувати річну норму амортизації:

  1. (1 / 5) * 100 = 20%. Це означає, що кожен рік, крім першого, буде списуватися 20% із залишкової вартості об’єкта основних фондів. У перший рік амортизаційні відрахування будуть обчислені з його первісної вартості.

  У перший рік амортизація буде нарахована наступним чином:

  (250000 * 20) / 100 = 50000 руб.

  Значить, в наступний рік ми будемо підраховувати амортизацію об’єкта вартістю не 250000 руб., А 250000-50000 = 200000руб:

  2. (20000 * 20) / 100 = 40000 руб;

  3. (160000 * 20) / 100 = 32000 руб;

  4. (128000 * 20) / 100 = 25600 руб;

  5. (102400 * 20) / 100 = 20480 руб.

  Разом за 5 років сума амортизаційних виплат за даний об’єкт основних фондів складе:

  168080 рублів. Далі об’єкт списується.