Як порахувати чисті активи підприємства

Як порахувати чисті активи підприємства

Чисті активи підприємства є показником його стабільності і можливості відповідати за наявними зобов’язаннями. Розрахувати чисті активи підприємства нескладно, важливо лише мати під рукою дані балансу і вміти правильно їх класифікувати.

Вам знадобиться

баланс підприємства або інша інша форма звітності, в якій відображаються всі фінансові показники діяльності організації, калькулятор, ручка, блокнот

Інструкція

  1. Порахуйте суму активів. Для цього потрібно скласти необоротні та оборотні активи, капітал і резерви. У суму активів не включаються такі показники — вартість акцій організації, викуплених у акціонерів, заборгованостей всіх засновників по обов’язкових внесках до статутного капіталу. Наприклад, в організації залишкова вартість основних засобів дорівнює 1,5, довгострокові вкладення — 0,5, запаси — 0,1, дебіторська заборгованість — 0,6, заборгованість засновників — 0,3, кошти — 0,7 мільйонів рублів. Тоді сума активів дорівнює 1,7 мільйона рублів.
  2. Порахуйте суму пасивів. Для цього складіть довгострокові і короткострокові зобов’язання, враховуючи позики, заборгованість перед бюджетом, кредити та інші зобов’язання. У розрахунку суми пасивів не беруть участь такі показники — доходи майбутніх періодів, а також сума капіталів та резервів. Припустимо, у підприємства «Ікс» є довгострокові позики на суму 0,8, кредити — на 0,3, заборгованість перед бюджетом — 0,1, статутний капітал — 0,1 мільйонів рублів. Тоді сума пасивів дорівнює 1,1 мільйонів рублів
  3. Розрахуйте чисті активи підприємства. Відніміть із суми активів підсумкову суму пасивів. У нашому прикладі чисті активи дорівнює 0,6 мільйонів рублів. Ця цифра повинна відображатися у формі номер три «Про зміни капіталу», де вона порівнюється з аналогічним показником за попередній квартал або рік, що дає можливість відстежити динаміку поліпшення фінансового стану організації.
  4. Зробіть висновок про загальний фінансовий стан виходячи з кількості наявних чистих активів. У прикладі підприємство «Ікс» має позитивну, хоч і невелику, величину чистих активів, а значить, характеризується стійким фінансовим станом.

Зверніть увагу

Чисті активи підприємства повинні розраховуватися по закінченню кожного кварталу і по завершенню року.