Як порахувати ціну товару

Як порахувати ціну товару

Ціна являє собою ту кількість грошей, в обмін на які продавець готовий продати, а покупець згоден купити (отримати) конкретну одиницю товару. При цьому величину співвідношень при обміні товару на гроші визначає їх вартість. Саме тому ціна є вартістю будь-якої одиниці товару, яка виражається в грошовому еквіваленті. Ціна має певну властивість — змінюватися. Вона може різко зрости або, навпаки, впасти.

Інструкція

  1. Порахувати ціну товару можна через відношення кількості грошей, які потрібні, щоб купити товар, до кількості самого товару. Таким чином, виходить, що ціна товару — це функція двох змінних, сума якої залежить від кількості грошей, отриманих від покупців на придбання даного товару прямо пропорційно, і, навпаки, від кількості присутнього товару на ринку.
  2. При цьому ціна визначається витратами конкретного виробника. Вона слугує базовим і визначальним мотивом покупки. Тому ринковою ціною товару визнається ціна, що складається при взаємодії пропозиції і попиту на ринку ідентичних товарів у порівнянних економічних умовах. У цьому випадку, під ціною розуміються всі об’єктивні і суб’єктивні витрати, пов’язані з придбанням, а також з використанням продукту.
  3. Також можна порахувати ціну товару і іншим способом: необхідно підсумувати собівартість товару з прибутком. При формуванні ціни виробники, як правило, керуються оцінкою купівельної споживчої вартості товару. Витрати розглядаються у вигляді допоміжного показника.
  4. У свою чергу, підприємство формує ціни на свої товари включаючи, як мінімум, шість етапів: постановка задач ціноутворення, оцінка витрат виробництва, вибір методу встановлення цін і визначення попиту, проведення аналізу цін, а також товарів конкурентів, визначення остаточної ціни, а також правил її майбутніх змін.
  5. Щоб порахувати середню ціну товару, необхідно визначити попит на товар, тому як рівень ціни на товар буде прямо залежати від зміни попиту. Коли попит відносно великий, буде встановлена ​​висока ціна. І навпаки, ціну роблять низькою, коли попит знижується. Саме тому компанія спочатку встановлює вихідну ціну, а після цього коригує її з урахуванням певних факторів навколишнього середовища.