Як порахувати дебіторську заборгованість

Як порахувати дебіторську заборгованість

Якщо в ході діяльності підприємство стикається з ситуацією, коли факт поставки товару не збігається з датою отримання коштів, то у нього виникає дебіторська заборгованість. Для визначення її стану і розміру проводиться інвентаризація розрахунків з покупцями, підзвітними особами та іншими дебіторами.

Інструкція

  1. Встановіть наказом підприємства періодичність проведення інвентаризації розрахунків з дебіторами. Прийміть це положення в обліковій політиці на підставі п.5 ПБУ 1 / 98. Сформуйте інвентаризаційну комісію, яка буде завіряти результати перевірки.
  2. Перевірте наявність документів, необхідних для інвентаризації, та правильність їх заповнення. На всіх документах мають бути відсутні виправлення і підчистки, а також бути в наявності справжні підписи посадових осіб.
  3. Складіть акти звірки розрахунків з контрагентами. Так як уніфікованої форми даного документа немає, то підприємство самостійно розробляє його бланк і затверджує в обліковій політиці. Обов’язково в акті повинні бути присутніми графи з зазначенням дати і номера первинних документів з відвантаження товару, надання послуги або виконання роботи.
  4. Також вкажіть назву товару, вартість, суму ПДВ, суму оплати і дані платіжних документів. У зв’язку з тим, що зазначені документи будуть використовуватися для підрахунку дебіторської заборгованості, вони повинні бути складені на звітну дату. Згідно п.73 ПВБУ, підприємство має право визнати свої розрахунки вірними, якщо контрагент не вислав тому підтверджений варіант акту звірки у встановлений термін.
  5. Заповніть форму інв-22 для початку проведення інвентаризації. Результати розрахунків підводяться у формі інв-17 «Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами». У ньому повинні міститися суми залишків дебіторської заборгованості на звітну дату по кожному контрагенту з підбиттям загальних підсумків. У бухгалтерському балансі сума заборгованості відображається по рядках 230 і 240, в залежності від термінів очікуваних платежів. Якщо при проведенні інвентаризації були виявлені розбіжності з бухгалтерським обліком, то виправлення вносяться у тому звітному періоді, коли були виявлені помилки.