Як порахувати динаміку


 

Під динамікою в багатьох галузях знань розуміють зміна якогось показника в часі. В економіці це, наприклад, зміна показників зростання доходів, в астрономії — зміна положення зірок, а в біології — те, що відбувається з рослинами і тваринами в перебігу життя. Незважаючи на те, що оперувати доводиться різними об’єктами, принцип розрахунку однаковий для всіх наук крім фізики, де цей термін має інше значення.Вам знадобиться

— базовий показник;
- Показники через певні проміжки часу;
- Калькулятор.

Інструкція

 1. Візьміть базовий показник. Визначте періодичність зняття решти показників. Якщо вам потрібно порахувати, наприклад, динаміку зростання доходів населення за останні десять років, за основу візьміть перший рік і інші річні показники. Однак при обчисленні динаміки процесу в різних науках застосовуються різні одиниці виміру часу, від мільйонів років в геології до часток секунд в ядерній фізиці.
      
 2. Порівняйте другий показник з першим. Різниця і буде показником зміни. Точно так же відніміть з третього показника другий і т.д. Динаміка може бути як позитивною, так і негативною. Другий варіант виходить, коли подальші показники менше попередніх. Наприклад, якщо ви розраховуєте динаміку загасання швидкості.

 3. На осі абсцис позначте проміжки часу

                          Щоб уявити собі динаміку більш наочно, побудуйте лінійний графік. За точку перетину координат прийміть вихідний показник. На осі абсцис відкладіть показники часу, протягом якого проводяться заміри. Вісь ординат служить для позначення результатів вимірів. На цій осі відкладіть базовий показник. Щоб нанести наступний показник, підійміть перпендикуляр від наступної позначки осі абсцис і відкладіть на ньому потрібний результат. Точно так же позначте ще кілька вимірів. Точки з’єднайте лінією. Швидше за все, вона вийде ламаної.
      
 4. Динаміку можна представити і у вигляді діаграми. Це дозволяють багато комп’ютерні програми, в тому числі і найпоширеніші, на зразок Microsoft Word або Excel. Викликавши відповідне меню, ви маєте можливість вибрати вид діаграми і ввести в віконця наявні у вас значення.
      
 5. Іноді потрібно розрахувати динаміку в процентах. За 100% прийміть базовий показник. Обчисліть різницю між базовим і наступним показниками. Вирішити пропорцію, розділивши різниця показників на базовий і помноживши на 100%. Можна поступити і по-іншому, розрахувавши, скільки відсотків від вихідного складе наступний показник, а вже потім обчислити різницю.
      

Зверніть увагу

При побудові графіка зверніть увагу на масштаб. Він, звичайно, мало що значить для обчислень, але може дуже сильно позначитися на зовнішньому вигляді роботи. Всі показники повинні бути в одних і тих же одиницях.

Проміжки часу повинні бути рівними. Хоча в деяких випадках рекомендується використовувати нерівномірну шкалу.

Корисні поради

Динаміку можна представити у вигляді таблиці. Вважати в цьому випадку нічого не треба. Складіть таблицю з двох рядків і потрібної кількості стовпців. У верхньому рядку напишіть показники часу, у нижній — дані вимірювань процесу.