Як порахувати дивіденди

Як порахувати дивіденди

Щоб визначити розмір належних на одну привілейовану або звичайну акцію дивідендів, скористайтесь простою методикою розрахунку, підставляючи в неї поточні значення показників фінансового стану акціонерного товариства у визначений період, за який проводиться виплата дивідендів.

Вам знадобиться

- Знання суми загального прибутку, суми податкових відрахувань, частки чистого прибутку;
- Рівень виплат за привілейованими акціями;
- Кількість привілейованих та звичайних акцій.

Інструкція

 1. Дивіденд — частина прибутку акціонерного товариства, призначена для виплати акціонерам у розрахунку на одну акцію. Виплата дивідендів можлива тільки після сплати всіх платежів і податків у федеральний і місцевий бюджет, поповнення фонду розвитку виробництва, наповнення резервів. За звичайними акціями дохід варіюється, а за привілейованими є фіксованим.
 2. Виплата дивідендів передбачена за різними схемами: щоквартальна, раз у півріччя, раз на дев’ять місяців або раз на рік, що визначається політикою акціонерного товариства. Прибуток для виплати дивідендів розподіляється відповідно до кількості акцій та їх видів. Виплати по привілейованих акціях проводяться в першу чергу, і тільки після цього виплачуються дивіденди за звичайними акціями. На виплату дивідендів по звичайних акціях призначена сума, що залишилася після виплати дивідендів по привілейованих акціях.
 3. Розрахунок суми дивідендів починається з обчислення суми чистого прибутку акціонерного товариства (Чп). Вона обчислюється як різниця оподатковуваного прибутку (Нп) і суми податкових відрахувань з прибутку в бюджет (НПР):

  Чп = Нп — Нпр (ден. од.).
 4. Статутом акціонерного товариства визначається, яка частка чистого прибутку (ДЧПд,%) направляється на виплату дивідендів. Обчислюється загальна сума дивідендів (Сд) таким чином:

  Сд = Чп * ДЧПд/100 (ден. од.).
 5. Із загальної суми (Сд) проводиться виплата фіксованих сум дивідендів за привілейованими акціями (Спр), які обчислюються як добуток номінальної вартості привілейованої акції (Цномпр) на рівень виплат по них (УВПР,% до номіналу), і на загальну кількість привілейованих акцій (Кпр ):

  Спр = Кпр × Цномпр × Увпр/100 (ден. од.).
 6. Виплата за одиничної привілейованої акції відповідно становить:

  Цномпр × Увпр/100 (ден. од.).
 7. Для виплати дивідендів по звичайних акціях (СДО) призначена сума, що залишилася від загальної суми дивідендів після виплати дивідендів по привілейованих акціях (Спр):

  СДО = Сд — Спр (ден. од.).
 8. Виплата за одиничної звичайної акції відповідно складає: СДО / Ко, де Ко — кількість звичайних акцій.

Зверніть увагу

Можливий варіант, коли виплати за привілейованими акціями мають фіксоване значення, яке залежить від номінальної вартості, що визначається Статутом акціонерного товариства.

Корисні поради

Для розрахунку розмірів дивідендів щоб уникнути помилок можливе використання електронних таблиць з введеними та збереженими формулами.