Як порахувати калькуляцію

Як порахувати калькуляцію

Розрахунок грошових витрат на одиницю чи групу одиниць продукції називається калькуляцією, яка представлена ​​у вигляді таблиці. Калькуляція дозволяє визначити реальну або планову собівартість виробу, а також є основою для виявлення витрат на продукцію. Витрати групуються за однорідними групами, що характеризує ті чи інші виробничі процеси.

Інструкція

  1. Визначте для себе необхідний вид калькуляції при розрахунку. Розраховуючи планову калькуляцію, розподіліть витрати на виробництво і кожну одиницю продукції, у запланованому періоді. За відрізок часу можна взяти рік, квартал чи місяць. При плановій калькуляції в розрахунку враховуйте норми продуктивності обладнання, витрати праці, енергії, паливо — все, що передбачається при впровадженні нововведень у виробництво. Враховуйте розрахунок планової калькуляції при визначенні собівартості продукції, що випускається в майбутньому.
  2. Нормативну калькуляцію, як і планову, розраховуйте заздалегідь, до початку виготовлення продукції, надання послуг. Норми виконання робіт тут враховуйте поточні, без впровадження нових технологічних розробок. Зауважте, що нормативна калькуляція повинна піддаватися перерахуванню з плином часу (місяця, кварталу або року) — це залежить від періодичності впровадження організаційно-технічних змін, що відбулися в результаті зниження витрат виробленої продукції.
  3. Якщо потрібно підрахунок калькуляції за звітний період, щоб порівняти отримані результати з планом, використовуйте звітну калькуляцію. Підрахуйте підсумок фактично витрачених коштів та обсяг випущеної продукції, наданих послуг. Визначте фактичну собівартість готової продукції, порівняйте її з плановою, виявите економію чи перевитрата.

Зверніть увагу Зверніть увагу

Для отримання більш точного результату, при калькуляції враховуйте якомога більше існуючих витрат: матеріальні витрати (матеріали та сировина), комплектуючі, придбані з боку, напівфабрикати, послуги сторонніх організацій, витрати на паливо і електроенергію, витрати на оплату праці та інше.

Корисні поради

Звітну калькуляцію використовуйте в тому випадку, коли необхідно проконтролювати виконання завдань щодо зниження собівартості продукції або збільшенню випуску з мінімально-можливими витратами, а також виявлення динаміки розвитку діяльності підприємства.