Як порахувати критерій Манна-Уітні

Як порахувати критерій Манна-Уітні

Критерій Манна-Уїтні застосовують для оцінки відмінностей за рівнем вираженості тієї чи іншої ознаки для двох незв’язаних або незалежних вибірок. Ці вибірки можуть відрізнятися за кількістю піддослідних. Критерій Манна-Уїтні особливо надійний при числі випробовуваних не перевищує 20 осіб.

Вам знадобиться

- 2 групи випробуваних;
- Результати експерименту;
- Таблиці критичних значень;
- Калькулятор.

Інструкція

  1. Проведіть експеримент і зробіть виміри в шкалі інтервалів або відносин. Вибірки повинні бути незалежні. У групах число піддослідних повинно бути більше або дорівнює трьом, або ж у першої більше або дорівнює 2, а в другій більше 5.
  2. Запишіть результати вимірювань обох груп піддослідних. Ранжируйте дані в обох групах і уявіть як один ряд. Розставте елементи за ступенем наростання ознаки.
  3. Дайте ранги значенням об’єднаного ряду. Чим менше значення, тим менше ранг. При цьому число рангів має дорівнювати числу результатів.
  4. Розділіть загальний ряд на дві групи, відповідні першої та другої вибірці. Знайдіть загальну суму рангів для кожної з них. Визначте більшу з сум рангів, відповідну першою або другою вибірці.
  5. Визначте величину критерію Манна-Уітні за формулою U = (n1 * n2) + (n +1) / 2-R, де замість n1 вкажіть число елементів у першій групі, замість n2 — число елементів у другій групі, замість n — число елементів в групі з найбільшою сумою рангів, R — більша за величиною сума рангів.
  6. За таблицями критичних значень для обраного рівня статистичної значущості визначте критичні значення критерію для взятих вибірок. Зробіть висновок. Якщо обчислене значення критерію менше, ніж у таблиці або дорівнює йому, то визнайте наявність суттєвої різниці між рівнем розглянутого ознаки в взятих вибірках — підтверджується альтернативна гіпотеза, а нульова відкидається. Якщо ж обчислене значення критерію більше табличного, то підтверджується нульова гіпотеза. Чим менше значення критерію, тим вище вірогідність відмінностей.

Зверніть увагу

Будьте уважні при всіх підрахунках і присвоєння рангів. Від цього залежить правильність результату.

Корисні поради

Якщо результати повторюються в одній або різних вибірках, то при присвоєння їм рангів надайте кожному ранг рівний сумі можливих рангів поділеній на їх кількість. Наприклад, якщо в загальному ряді першими 4 є показники 3, то кожному значення 3 присвоїв ранг — 2,5.