Як порахувати кубічний обсяг

Як порахувати кубічний обсяг

Кубічний об’єм — це характеристика тіла, що показує його здатність вмістити в себе певну кількість кубів певної речовини або газу. Порахувати кубічний обсяг дуже легко.

Інструкція

 1. З визначення стає зрозумілим, що обсяг будь-якого порожнього тіла умовно визначається його здатністю вмістити в себе певну кількість будь-якої матерії. Якщо під кубом мається на увазі куб, розмір ребра якого 1 см, то ведеться мова про кубічних сантиметрах. Якщо ж величина ребра куба становить 1 м, то тут мова йде про обсяг, що вимірюється в кубічних метрах. Аналогічно обсяг може бути визначений в кубічних міліметрах, дециметрах або інші заходи, в залежності від величини ребра куба.
 2. Тепер, розібравшись з тим, що ж із себе представляє кубічний обсяг якого тіла, можна приступити безпосередньо до його розрахунку. Формули, за допомогою яких можна порахувати кубічні обсяги найпоширеніших об’ємних тіл, представлені нижче:

  V = c? — Об’єм куба, c — розмір ребра даного куба;

  V = S * h — обсяг призми, S — площа її підстави, h — її висота;

  V =? * R? * H — обсяг циліндра, r — радіус кола в його підставі,? — Константа (? = 3.14);

  V = (4 *? * R?) / 3-об’єм кулі, r — його радіус;

  V = (4 * a * b * c *?) / 3 — обсяг еліпсоїда, a, b, c — його головні осі;

  V = (S * h) / 3 — об’єм піраміди, S — площа її підстави, h — її висота;

  V = (? * R? * H) / 3 — обсяг конуса.
 3. Для наочності і ясності можна розглянути кілька прикладів.

  Приклад 1: Дана піраміда, площа основи якої дорівнює 60 см?, А висота її 20 см, потрібно знайти кубічний обсяг даної піраміди. Для вирішення запропонованого завдання потрібно скористатися однією із зазначених ваше формул:

  V = (60 * 20) / 3 = 400 см?

  Відповідь: кубічний обсяг даної піраміди складає 400 см?

  Приклад 2: Потрібно знайти кубічний обсяг призми з площею основи 140 м? і висотою 60 м.

  Переглянувши список формул, даний вище, потрібно підібрати необхідну і застосувати її:

  V = 140 * 60 = 8400 м?

  Відповідь: кубічний обсяг даної призми дорівнює 8400 м?