Як порахувати оборотні кошти

Як порахувати оборотні кошти

Оборотними засобами називається знаходяться в постійному русі сукупність фондів обігу і виробничих оборотних фондів. У такому випадку оборотні кошти покликані обслуговувати не тільки сферу виробництва, а й сферу обігу. При цьому оборотні виробничі фонди являють собою предмети праці, а фонди обігу покликані обслуговувати весь процес реалізації продукції.

Інструкція

  1. Власні оборотні кошти є частиною обігових коштів, сформованих за рахунок власних джерел. При цьому оборотні кошти призначені для того, щоб фінансувати поточну діяльність підприємства. При відсутності або нестачі власних оборотних коштів фірма звертається до позикових джерел. Тому для того, щоб порахувати оборотні кошти, спочатку необхідно знайти суму власних оборотних коштів.
  2. У свою чергу суму власних оборотних коштів можна розрахувати як різницю між сумою джерел усіх власних коштів і величиною позаоборотних активів.
  3. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами визначає частку оборотних активів організації, що фінансуються у результаті власних коштів підприємства. За формулою, щоб знайти цей коефіцієнт, необхідно розділити власні оборотні кошти на оборотні кошти.
  4. Нормування оборотних коштів є основою раціонального використання господарських коштів компанії. Воно полягає в розробці певних обгрунтованих норм їх витрачання, необхідних для того, щоб створити постійні мінімальні запаси для безперебійної роботи підприємства.

    При цьому за рівнем планування всі оборотні кошти можна підрозділити на нормовані (у виробничих запасах) й ненормовані (кошти, здані роботи і відвантажені товари, всі види дебіторської заборгованості).
  5. Існує метод прямого рахунку, який полягає в тому, що вважаються суми оборотних коштів для кожного конкретного виду товарно-матеріальних цінностей. Після цього вони складаються, і в підсумку визначається норматив по кожному окремому елементу нормованих оборотних коштів.
  6. Таким чином обігові кошти складаються з суми власних оборотних коштів і позикових коштів компанії.