Як порахувати оборотний капітал


 

Величина оборотного капіталу має певний вплив, який чиниться на фактори фінансування поточної діяльності підприємства, а також показує необхідність залучення позикових коштів.


Інструкція

  1. Визначте величину оборотного капіталу організації за даними з бухгалтерського балансу. Для цього візьміть підсумкове значення по третьому розділу «Капітал і резерви». Цей показник повинен бути в 490 рядку. Далі додайте до нього доходи за майбутні періоди (з 640 рядки) та величину резервів за майбутні витрати (з 650 рядки).
  2. Порахуйте суму необоротних активів компанії, яка повинна бути рівною підсумкового значенням першого розділу «Необоротні активи».
  3. Розрахуйте суму власного оборотного капіталу, що дорівнює різниці між величиною власного капіталу і значенням необоротних активів фірми. Якщо організація має позиковими довгостроковими коштами, то даний показник необхідно додати до одержаної величині.
  4. Знайдіть величину оборотного капіталу у вигляді різниці оборотних активів і суми короткострокових зобов’язань підприємства, якщо вони є елементами формування значення оборотних коштів компанії. У цьому випадку можете звернутися знову до бухгалтерського балансу і відняти з 290 рядка «Разом за другим розділом» значення 690 рядка «Разом по п’ятому розділу».
  5. Порівняйте отриману величину оборотного капіталу компанії зі значеннями цього ж показника за попередні роки. Розрахуйте коефіцієнт забезпеченості оборотними власними засобами, який можна визначити як відношення оборотного капіталу до суми оборотних активів підприємства. Якщо отримане значення буде нижче 0,1, тоді це буде означати, що діяльність організації проводиться на формуванні суми оборотних коштів з певних позикових джерел. Цей показник говорить про те, що в політиці компанії присутня фінансова нестійкість і необхідно переглянути сформовану політику фірми.
  6. Проведіть оцінку достатності власних оборотних коштів, визначте залежність фірми від залучених компонентів для формування величини оборотних активів. Для цих цілей розрахуйте коефіцієнт фінансової стійкості. Він дорівнює співвідношенню власного капіталу та валюти балансу.