Як порахувати оборотність

Як порахувати оборотність

Коефіцієнти оборотності займають одне з найважливіших місць серед економічних показників, за якими оцінюють успішність і ефективність роботи будь-якого підприємства. Вони розраховуються як внутрішніми службами організації для контролю, так і зовнішніми оцінювачами, наприклад, банками, при аналізі кредитоспроможності компанії.

Інструкція

 1. Щоб порахувати оборотність, вам знадобляться дані з двох головних документів, що відображають фінансову діяльність компанії:

  • Баланс організації, з якого ви будете брати величину конкретних активів;

  • Звіт про прибутки і збитки (ОПіУ), який показує обсяг виручки і собівартість реалізованої продукції.
 2. Коли говорять про необхідність порахувати оборотність, мають на увазі важливість оцінки того, наскільки ефективно компанія використовує наявні в неї активи, товари та інше майно. Кожен використовуваний актив вносить свій вклад в кінцеву виручку і для оцінки цього вкладу використовують коефіцієнт оборотності. При цьому найбільш часто розраховують п’ять видів таких коефіцієнтів:

  • оборотність активів підприємства;

  • оборотність товарних запасів;

  • оборотність кредиторської та дебіторської заборгованостей;

  • оборотність основних засобів компанії.
 3. Щоб порахувати оборотність активів компанії, розділіть виручку з ОПіУ на суму активу балансу. Ви побачите, скільки грошей в кінцевій виручці принесла кожна одиниця активів.
 4. Щоб порахувати оборотність товарних запасів, розділіть собівартість реалізованої продукції з ОПіУ на величину товарних запасів, взяту з балансу.
 5. Щоб порахувати оборотність дебіторської заборгованості, розділіть виручку з ОПіУ на величину дебіторської заборгованості, взяту з балансу компанії.
 6. Щоб порахувати оборотність кредиторської заборгованості підприємства, розділіть собівартість реалізованої продукції (ОПіУ) на величину кредиторської заборгованості (баланс).
 7. Щоб порахувати оборотність основних засобів компанії, розділіть виручку з ОПіУ на вартість основних засобів, зазначену в балансі організації.