Як порахувати окупність проекту

Як порахувати окупність проекту

Розробка проекту, як правило, закінчується розрахунком його окупності. Якщо з яких-небудь причин проект визнається неперспективним, змінюються його економічні показники (наприклад, зменшуються витрати на матеріали). Як же можна порахувати окупність проекту і що для цього потрібно?

Вам знадобиться

калькулятор, ручка, блокнот, економічні показники реалізації проекту

Інструкція

 1. Розрахуйте період окупності проекту, тобто той інтервал часу, після якого проект починає приносити прибуток.

  Т = К / П, де

  Т — період окупності, К — щорічні капітальні вкладення, П — проектна прибуток.

  Припустимо, у перший рік реалізації проекту підприємство здійснило закупівлю нового обладнання на суму 15 мільйонів рублів. У другій рік реалізації проекту підприємство провело капітальний ремонт цехів для удосконалення роботи відділу. На ремонт було витрачено 2 мільйони рублів. У перший рік прибуток від проекту склали 5 мільйонів рублів, а в другій — 17 мільйонів рублів.

  Якщо грошові потоки протягом року, кварталу або місяця неоднакові, варто розраховувати період окупності на кожний з перерахованих вище інтервалів часу. У перший і другий рік він становитиме відповідно:

  Т1 = 15 / 5 = 3 роки

  Т2 = 2 / 17 = 0.11 року або приблизно через місяць проект окупиться за аналогічної суми прибутку.
 2. Порахуйте просту норму прибутку або показник, який вказує на те, яка частина інвестиційних вкладень окупається за рахунок прибутку.

  ПНП = ЧП / З, де

  ПНП — проста норма прибутку, ЧП — чистий прибуток, З — інвестиційні витрати.

  Відповідно до нашого прикладу, проста норма прибутку в перший і другий рік складе відповідно:

  ПНП1 = 5 / 15 = 0.33 мільйона рублів,

  ПНП2 = 17 / 2 = 8.5 мільйонів рублів.

  Іншими словами, на другому році реалізації проекту можна стверджувати, що інвестиції окупили себе, проект визнається перспективним.
 3. Зіставте отримані результати згідно простий норми прибутку і терміну окупності. У нашому прикладі на другий рік реалізації проекту інвестиції починають працювати на прибуток. Приблизно через два роки і один місяць проект повністю окупить себе, а значить, можна стверджувати, інвестиції в проект були вкладені не дарма.

Зверніть увагу

Найчастіше цих показників недостатньо для розрахунку окупності складних проектів, які реалізуються поетапно і в різних областях (наприклад, будівництво та продаж товарів). В даному випадку показники розраховуються на кожен конкретний вид діяльності і з урахуванням зміни грошових надходжень в окремому звітному періоді.