Як порахувати плинність кадрів

Як порахувати плинність кадрів

Показники плинності кадрів, що сигналізують, наскільки комфортно в працювати в компанії, говорять не тільки про діяльність служб персоналу. За ними можна судити про існуючу систему мотивації, принципи управління, наявності системи адаптації новачків і системи роботи з звільняються. Це показники і корпоративної культури компанії, результат роботи з персоналом, який побічно впливає і на прибуток. Тому так важливо враховувати ці показники і контролювати їх.

Інструкція

 1. Плинність кадрів — частка від ділення кількості звільнених за власним бажанням за певний період на середньооблікова кількість працівників за той же період часу. Плинність кадрів виражається у відсотках, тому результат ділення слід помножити на 100. Плинність кадрів розраховується для планового (ТКП) та середнього (ТКС) періоду за формулами:

  ТКП = кількість звільнень в плановий період / середньооблікова кількість працівників в плановий період.

  ТКС = середньорічна кількість звільнених * 100 / середньорічна кількість працюючих.
 2. Значення коефіцієнта плинності кадрів в 3-5% вважається природною плинністю. Вона пов’язана, в основному, з тим, що якась частина працівників пішла на пенсію або звільнилася у зв’язку зі зміною місця проживання. Такий показник сприяє природною і своєчасної ротації кадрів, він не повинен викликати занепокоєння у керівництва підприємства та його кадрової служби. Показники вище 5% можуть викликати значні економічні втрати, створити кадрові, технологічні, організаційні і навіть психологічні труднощі.
 3. Аналізуючи кадрову політику підприємства, економісти, крім коефіцієнта плинності кадрів, використовують такі додаткові параметри, як коефіцієнт стабільності (Кст) і коефіцієнт закріпленості (Кз).

  Коефіцієнт стабільності (сталості) розраховується за формулою: Кст = ЧСС / Чшт, де:

  ЧСС — чисельність середньооблікова,

  Чшт — чисельність співробітників за штатним розкладом.
 4. Коефіцієнт закріпленості розраховується за формулою: Кз = РВ2 / ЧСС, де:

  РВ2 — число звільнених співробітників, чий робочий стаж на даному підприємстві дорівнював менше 2 років. Зазвичай, саме в цій категорії працюючих спостерігається найбільша плинність кадрів.